Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [146] [Akkoriban az a gyanu…]     »»»

Akkoriban az a gyanu fészkelődött a szivembe kényelmetlenül, hogy az uj szellemi frontba gyengelelkü törtetők álltak össze s e gyengelelkü törtetők éppen társaink, költők és irók, vagyis olyan férfiak, akik velünk együtt majd a mai magyar szellem fontos alakjaiként jelennek meg[1] a jövendő szeme előtt. Gyengelelküeknek gondoltam őket, mert úgy látszott, hogy a múltjukból emelt talapzatuk a kormányelnök feketekávéjának gözében majdnem zajtalanul omlik össze.

A közlés alapja:

Lappangó kézirat. Cserépfalvi Imre tulajdonában volt.

Kiadva:

Lengyel András, Adatok József Attila életrajzához, Somogyi-könyvtári Műhely, 1980/1–2., 43–49.

Lengyel András, Útkeresések. Irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, Budapest, Magvető, 1990. Kiadásunk alapszövege.

 

 

       

 [1] [előbb:] jelennek majd meg [majd: ld. főszöveg]