Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [77] [Hegel...]     »»»

♦♦♦

Hegel: „A[1] szép nem az elvont meg nem valósult, megnyilatkozás előtti[2] eszme, hanem a konkrét vagy megvalósult, formájától[3] elválaszthatatlan eszme, amint a forma azé a principiumé, amely benne megjelenik... Az eszme, ez az alapja, a lényege maga minden létnek, a típusnak,[4] a valóságos és eleven egységnek, amelynek csak külső megvalósulásai a látható tárgyak.” 36–37. Esth. 1875. Paris.

„A[5] szép ugy határozódik meg tehát, mint az eszme érzéki megnyilatkozása[6] (das sinnliche Scheinen der Idee)”.

Schopenhauer: „A[7] muzsika teljesen független a jelenségek világától, amelyet föltétlenül megtagad, és a muzsika valamilyen módon tovább létezhetne akkor is, ha világegyetem egyáltalában nem létezne.”

Wilde kijelenti[8] hogy nem a művészet másolja az életet, hanem az élet a müvészetet. Ily módon Balzac hozta létre a Comédie Humainenel a XIX. századot.

Du Bos a[9] légkör stb

Taine Hogy[10] egy művészi munkát, művészt, művészek csoportját megértsük, szabatosan magunk elé kell állitanunk ama időbeli erkölcsöknek és[11] szellemnek általános állapotát, amelyhez hozzátartoznak. ... A góthikus épitőművészet a feudális uralom kimondott berendezkedésével fejlődik ki, a XI. századi fél-renaissanceban,[12] amikor a normannoktól és a kf. bandáktól[13] megszabadult társadalom kezd elülni; és abban a pillanatban látjuk eltünni, amikor a független kis bárók katonai uralma, az erkölcseivel együtt föloszlásnak indul, a XV. század vége felé, a modern monarchiák föltünésével. Hasonlóképpen, akkor tünik[14] föl, amikor a szabályos, nemesi monarchia berendezkedik, XIV. Lajos alatt, az udvari élet, a szép reprezentálás, az elegáns, arisztokrata vendéglátások[15] idejében, és eltünik abban a pillanatban, amikor a nemesi társadalmat és az előszoba erkölcsöket lerombolja a forradalom.

Milieu social.

Ahogy van egy fizikai légkör,[16] amely különféle változásaival meghatározójává az ilyen és az olyan növényfajoknak,

♦♦♦

éppugy van morális (erkölcsi) légkör is, amely meghatározza az ilyen és az olyan müvészi fajták megjelenését is.[17] Az emberi szellem termékei, éppugy mint az eleven természetéi, csak környezetükben[18] lelik magyarázatukat.

A zseniről:[19] „A művészek nem elszigetelt (izolált) emberek. Igaz, hogy csak az ő hangjukat[20] halljuk ma, a századok távolságán keresztül; de eme uralkodó rezegve hozzánk érkező hang[21] alatt mormolást,[22] és mintegy hatalmas, süket morgást hallunk,[23] a végtelen és sokszoros hangját a népnek egy hangot énekel körülöttük. A művészek eme harmónia által nagyok.”

Igy ér el T. a művészi munkatermék szociologiai törvényéhez. „A művészi munkát a környező erkölcsök és szellem általános állapota határozza meg.”

Az uralkodó személyiség fogalma embermodel: a[24] görögöknél a szép, meztelen fiatal férfi. Faust és Werther.

1.[25] tényező a faj, 2. a milieu, vagyis a politikai viszonyok, társadalmi feltételek és végül az[26] égöv, a klíma.[27] A ballada s a románc különbsége azt hiszem Beöthy.

A szerzett sebesség is hat e tényezőkön kívül a további fejlődésre.

Reclus Elisée:[28] A faj nem ok, hanem eredmény, a Föld leánya. A környezet csinálja, átalakitja és szüntelenül módositja.

A környezet: ugyanaz a természet[29] másként hat más társadalmi rendre (Plekhanov, Bukharin)

Uralkodó személyiség: osztálytagozodásokon bukik meg.

Freudi fölfogás

A[30] környezet hatása, igen, de hogyan jön létre a környezet?

Nietzsche: a[31] műalkotás a lélek részegsége szükséges.

Stekel: A[32] neurotikus és a költő közt lényeges különbség van, t.i. nem minden neurotikus költő, de minden költő neurótikus.

♦♦♦

Freudisták szerint a zseninek megvan a hatalma, hogy önnön tudatalattijukba[33] beleássanak s hogy így tudattalanjuk[34] lelki látomásait kifejezzék.

Freud: a[35] tudattalan kifejezési módjaiban mint pl. az álomban is, az ellentétek leggyakrabban egy és ugyanazon elem által fejeződnek ki.

A IX. szimphonia nem születhetett meg australiai[36] hordában s Balzac munkái szükségszerüen föltételezik a XIX. század első felének francia társadalmát.

Marx Bev. Kritik der polit. Ökon. Létük[37] társadalmi termelésében az emberek akaratuktól független, szükségszerü, meghatározott viszonyokba lépnek; e termelési viszonyok megfelelnek az anyagi termelőerők egy adott fejlettségi fokának. E termelési vonatkozások összessége alkotja a társadalom[38] gazdasági szerkezetét, a valóságos alapot, amelyen a jogi és politikai fölépitmény[39] emelkedik és amelynek megfelelnek a meghatározott társadalmi tudatok formái. Általában az intellektuális politikai és társadalmi életfejlődés föltétele az anyagi[40] élet termelőmódja.”

Engels Az[41] anyagi élet termelése és ujratermelése végső[42] fokon meghatározó mozzanata a történelemnek. Amikor eme állitásunkat[43] így adják vissza: a gazdasági mozzanat az[44] egyedüli meghatározó, akkor állitásunkat értelmetlen,[45] elvont, és lehetetlen mondattá változtatják.

Labriola 1.[46] fok: politika, jog és csak

♦♦♦

2. fok a[47] képzelet.

1.) termelő erők állapota

2.) termelőviszonyok

3.) Társadalmi polit. hatalom,

4.) Pszihologia mely függ az alaptól[48]

5.) Ideologia

Plekhanov 77. oldal

Sinclair: Minden művészet propaganda.

Voyages par[49] terre et par mer de John Albert de Mandelslo (1662) L'Histoire des Flibustiers d'Amérique

Voyage dans les mers (100 oldal)

A közlés alapja:

Kézirat, 4 f.

PIM Kézirattár, JA 1087/10.

Nem különítettünk el több réteget. A piros ceruza kizárólag a kiemelést szolgálja a tollal írt szövegben. A grafittal írt szöveg pedig csupán folytatása a tollal írt szövegnek.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Utólagos csere] [Előbb:]1 [szöveg eleje] Hegel: A [végül: főszöveg]2

[2] [Utólagos csere] [Előbb:]1 elvont eszme meg nem valósult, megnyilatkozása előtti [végül: főszöveg]1

[3] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 vagy megvalósult eszme, a [végül: főszöveg]1

[4] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 typusnak, [végül: főszöveg]1

[5] [Utólagos csere] [Előbb:]1 tárgyak.” [új sorban:] A szép [végül:]1 tárgyak.” 36–37. Esth. 1875. Paris. [új sorban:] A szép [javításunk:] tárgyak.” 36–37. Esth. 1875. Paris. [új sorban:] „A szép

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 megnyilatkozása. [végül: főszöveg]1

[7] [Utólagos csere] [Előbb:]1 Idee)”. [új sorban:] Schopenhauer: „A [végül: főszöveg]2

[8] [Utólagos csere] [Előbb:]1 létezne.” [új sorban:] Wilde kijelenti [végül: főszöveg]2

[9] [Utólagos csere] [Előbb:]1 századot. [új sorban:] Du Bos a [végül: főszöveg]2

[10] [Utólagos csere] [Előbb:]1 stb [új sorban:] Taine Hogy [végül: főszöveg]2

[11] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 állitanunk annak az időnek [majd:] állitanunk ama időbeli erkölcsök és [végül: főszöveg]1

[12] [A forrásban:] XI. század fél-renaissanceban,

[13] [Utólagos csere] [Előbb:]1 a bandáktól [végül: főszöveg]1

[14] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 kezd [végül: főszöveg]1

[15] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 ház [végül: főszöveg]1

[16] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 lé [végül: főszöveg]1

[17] [Így!]

[18] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 a [végül: főszöveg]1

[19] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 g [végül: főszöveg]1

[20] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 hangját [végül: főszöveg]1

[21] [Bonyolult csere] [Előbb:]1 uralkodó hang [majd:]1 uralkodó rem [végül: főszöveg]1

[22] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 mormogást, [végül: főszöveg]1

[23] [Utólagos csere] [Előbb:]1 süket zugást hallunk, [végül: főszöveg]1

[24] [Utólagos csere] [Előbb:]1 személyiség fogalma: a [végül: főszöveg]1

[25] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 A [végül:]1 1 [javításunk:] 1.

[26] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 a le [végül: főszöveg]1

[27] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 cl [végül: főszöveg]1

[28] [Utólagos csere] [Előbb:]1 fejlődésre. [új sorban:] Reclus Elisée: [végül: főszöveg]2

[29] [Utólagos csere] [Előbb:]1 környezet: A természet [végül:]1 környezet: ugyanaz természet [javításunk:] környezet: ugyanaz a természet

[30] [Utólagos csere] [Előbb:]1 meg. [új sorban:] Freudi fölfogás [új sorban:] A [végül: főszöveg]2

[31] [Utólagos csere] [Előbb:]1 környezet? [új sorban:] Netsche: a [végül:]2 környezet? [új sorban:] Netzsche: a [javításunk:] környezet? [új sorban:] Nietzsche: a

[32] [Utólagos csere] [Előbb:]1 szükséges. [új sorban:] Stekel: A [végül: főszöveg]2

[33] [Utólagos csere] [Előbb:]1 hogy a tudatalattijukba [végül: főszöveg]1

[34] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 a [végül: főszöveg]1

[35] [Utólagos csere] [Előbb:]1 kifejezzék. [új sorban:] Freud: a [végül: főszöveg]2

[36] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 az [végül: főszöveg]1

[37] [Utólagos csere] [Előbb:]1 Marx Létük [végül: főszöveg]1

[38] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 társadalmi [végül: főszöveg]1

[39] [Utólagos csere] [Előbb:]1 a fölépitmény [végül:]1 a a jogi és politikai fölépitmény [javításunk:] a jogi és politikai fölépitmény

[40] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 a m [végül: főszöveg]1

[41] [Utólagos csere] [Előbb:]1 termelőmódja.” [új sorban:] Engels Az [végül: főszöveg]2

[42] [Innen a szerző a szöveget ceruzával folytatta.]

[43] [A forrásban:] Amikor em állitásunkat

[44] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 ez [végül: főszöveg]1

[45] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:]1 el [végül: főszöveg]1

[46] [Utólagos csere] [Előbb:]1 változtatják. [új sorban:] Labriola 1. [végül: főszöveg]2

[47] [A forrásban:] 2. fon a

[48] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:]1 függ a tu [végül: főszöveg]1

[49] [A forrásban:] propaganda. [új sorban:] Voyaga par