Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     Szerkesztői üzenetek     »»»

[136] Az „Uj szellemi fronttól” a „márciusi frontig”.

♦♦♦

1937. március 15-én a Magyar Nemzeti Muzeum kertjében egybegyült fiatal emberek sokasága között a következő röplapot osztogatták:[1]

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 27, Katalógus, 1145.

Aláíratlan.

[137] [Erre a muzeumi gyülésre...]

♦♦♦

Erre a muzeumi gyülésre én nem mentem el. Nem mentem el, bár talán szivesen meghallgattam volna Féja Gézának, ennek a lobogótüzü igehirdetőnek (uj könyve ennek mutatja), magyarán[2] szólva fanatikus[3] propagandistának fölhevült szavait és nem tartottam Kovács Imrétől sem. Főszónoknak azonban Zilahy Lajos igérkezett – s vajjon érdemesnek gondolhattam-e, hogy az uj szellemi front Führerének valótlan eszméihez csint és tüzet adjak személyes[4] jelenlétemmel?

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 457, Katalógus, 1120.

Kiadva: JAÖM, IV, Önvallomások, # 9.

Aláíratlan.

[138] Szerkesztői üzenet [2]

♦♦♦

 „Márciusi Front.” Az Egyetemi Kör március 15-i gyülésén elfogadott 12 pont a mi véleményünk szerint is[5] alkalmas[6] arra, hogy a magyar ifjuságot a haladás szolgálatába állítsa. Azok a bátor fiatalemberek, akik e mozgalomban résztvesznek, meleg[7] rokonszenvet és támogatást érdemelnek

A közlés alapja:

Kézirat, 1 f.

PIM Kézirattár, JA 26, Katalógus, 1170.

Aláíratlan.

[139] Szerkesztői üzenetek

„Balmazujváros”. Az üldözésről, amely több írótársunkat az utóbbi napokban érte, megdöbbenéssel szereztünk tudomást. A lapzárta miatt e számunkban már nem foglalkozhatunk bővebben ezekkel az esetekkel. Véleményünk szerint a magyar irodalom összes szerveinek egyetemlegesen kellene megmozdulniuk az ilyen jelenségek kiküszöbölése és az írói szabadság biztosítása végett.

 

„Márciusi Front”. Az Egyetemi Kör március 15-i, múzeumkerti gyűlésén elfogadott 12 pont a mi véleményünk szerint is alkalmas arra, hogy a magyar ifjúságot a haladás szolgálatába állítsa. Azok a bátor fiatalemberek, akik e mozgalomban résztvesznek, meleg rokonszenvet és támogatást érdemelnek a szociális szellemű, öntudatos magyar értelmiségtől.

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás. Szép Szó, 13. [IV (1937), 3. (április–május)] sz., 296.

Kiadva: JAÖM, III, # 43.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Utólagos csere] [Előbb:] osztogatták: [új sorban:] Ez a röplap csupán maradandóbb nyoma [szöveg vége] [végül: főszöveg]

[2] [Utólagos csere] [Előbb:] lobogótüzü igehirdetőnek, magyarán [végül: főszöveg]

[3] [Utólagos csere] [Előbb:] szólva félig-meddig fanatikus [végül: főszöveg]

[4] [Bonyolult csere] [Előbb:] adjak a lelkemben azzal, [végül:] adjak a lelkemben személyes [javításunk:] adjak személyes

[5] [Utólagos csere] [Előbb:] véleményünk is [végül: főszöveg]

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] igen [végül: főszöveg]

[7] [Bonyolult csere] [Előbb:] akik e mozgalom élén állanak, valóban megérdemlik rokonszenves [majd:] akik e mozgalomban résztvesznek, valóban megérdemlik a rokonszenves [majd:] akik e mozgalomban résztvesznek, valóban megérdemlik rokonszenvünket. [végül: főszöveg]