Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [140] Ütem és fogalom 1.     »»»

♦♦♦

Egy tulipánthoz

Van Csokonainak egy verse, ez a címe: Egy tulipánthoz. Mutattam költőnek, kritikusnak, esztétikusnak (egyébként mindenki az), kérve, olvassa föl. Íme:

 

A hatalmas szerelemnek

Megemésztő tüze bánt,

Te vagy orvosa sebemnek

gyönyörű kis tulipánt.

 

Szemeid szép ragyogása

Lobogó hajnali tűz,

Ajakid harmatozása

Sok ezer gondot elűz.

 

Teljesítsd angyali szókkal

Szeretőd amire kért,

Ezer ambrózia csókkal

Fizetek csókjaidért.

 

Kétféleképpen mondták föl ezt a verset. Kétféle hangsúlyos verselésünk kétféle szabálya szerint. A legtöbben aszerint a ritmus szerint, amelyet még az iskoláskönyvekből tanultunk, tehát négy szótagos, vagy rövidebb (itt háromszótagú) ütemekre beosztva a sorokat, minden esetben az ütem első tagját téve nyomatékossá. Így:

 

´ _ _ _ // ´ _ _ _

´ _ _ _ // ´ _ _ _

 

Akik ezt az olvasási módot választották, megjegyezték, rossz helyen van a sormetszet:

 

Te vagy orvo // sa sebemnek.

 

Ezek nem is törődtek tovább a verssel s így elkerülte a figyelmüket, hogy az első szakasz első, második és negyedik sorát, és a második szakasz első sorát kivéve, tehát tizenkét sor közül nyolcban „rossz helyen van a sormetszet”. Csokonainál.

Mások ösztönükre hallgatva, értelmi tagolódásához igazodva, keresték a vers dallamát. Így:

 

_ ´ _ _ / ´ _ _ _

´ _ _ _ / ´ _ _

´ _ / ´ _ _ / ´ _ _

´ _ _ _ / ´ _ _

♦♦♦

 

´ _ _ / ´ / ´ _ _ _

´ _ _ / ´ _ _ / ´

´ _ _ / ´ _ _ _ _

´ _ _ / ´ _ / ´ _

 

´ _ _ / ´ _ _ / ´ _

´ _ _ _ _ _ / ´

´ _ / ´ _ _ / ´ _

´ _ _ / ´ _ _ _

 

Ez az olvasási mód közeli rokona annak a dallamolvasó elvnek, amelyet Gábor Ignác keresett Zrinyi verselésében s amely egyeduralomra tör – különösen Ady óta – újabb költészetünkben, melyet rejtélyes ragaszkodással meg nem únnak jambusosnak nevezni – versmérték-hitelesítő hivatalainkban. Nem nagy meglepetés, ha azok, kik jambusos mértéket keresnek ott, ahol nincs, nem veszik észre a mértéket ott, ahol van, így e Csokonai versnél. Én ezt így olvasom:

 

U U – – / U U – –

U U – – / U U –

U U – – / U U – –

U U – – / U U –

 

Vagyis:

 

tata tamtam, tata tamtam

tata tamtam, tata tam.

 

Időmértékben írt verseim elé én a jövőben odajegyzem az olvasás jeleit.

A közlés alapja:

Nyomtatott forrás. Szép Szó, 16, [V (1937), 1. (július-augusztus)] sz., 85–86.

A tanulmány végén: (Folytatom.) A tanulmány közlése megszakad.

Kiadva: JAÖM, III, # 57.

Aláírás: József Attila.