Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [133] [A történelmi materialista felfogásnak...]     »»»

A történelmi materialista felfogásnak igen furcsa két változatát[1] figyelhettük meg. A németországi szociáldemokraták vérbefojtották a Spartacus fölkelést és utólag azzal érveltek, hogy a termelő erők még nem voltak elég fejlettek a szocializmusra – ime a fetisizmus, amely a dolgozóktól független, rajtuk kivül álló „termelőerők”[2] kényszerképzetétől terhes. A[3] másik furcsa változat meg éppen Staliné, aki e kérdés kapcsán gúnyolódik a németországi szociáldemokratákon, mondván: „Persze, bűnösek a termelőerők”. Csodálatos, hogy valaki, aki történelmi[4] materialistának nevezi magát, egyáltalában bűnöst keres! Hiszen ekkor a történelmi bűnösök azok az emberek,[5]akiknek révén a történelem fejlődése éppen materiális és nem ideális! S[6]  ha vannak bűnösök, (azok, akik az áhitott (=ideális) történelmi menetnek gáncsot vetnek,) akkor[7] Stalin gunyolódásában éppen az az igaz, amit ő mint nevetséget tálal elénk. T. i. akkor valóban a termelőerők a bűnösek, nevezetesen a legfőbb termelőerő, a proletárság, amely mint osztály megakadályozta[8] a proletárdiktaturának egy csoport, (a Spartacus[9] szövetség) által való megvalósitását, vagy legalább is nem támogatta, ugyhogy[10] egy másik (szociáldemokrata) érdekcsoport csapásai alatt el kellett véreznie. Érthető[11] volna, ha egy kommunista átkozná ezért a[12] proletárságot, valamint Ady a fajtáját, amelyből kinőtt, ebből azonban nem igen kerekedne tudományos[13] szocializmus, legföljebb lirai költemény, amelyet azonban a hivatalos és nem hivatalos proletárság még nagyobb fölháborodással lökne vissza, mint a hivatalos Magyarország Ady rigmusait. E gyermekes történelmi[14] materializmusnak megfelelően igen gyermekesen viselkednek a munkásmozgalom jelenkori vezetői. Egymást szidják. A szocdemek azt vetik a bolsevisták szemére, hogy[15] miattuk nem tudják békés uton megvalósitani a szocializmust, a bolsevisták viszont azzal vádolják a szocdemeket, hogy miattuk nem képesek az országok egész sorozatában megvalósitani a proletárdiktaturát. És igaza is van kölcsönösen mindakét félnek. De vajjon mért nem vonja le mindkét fél ennek a belátásnak a következményét? Ugy látszik, pusztán azért, mert a gyakorlatban egyelőre, legalább[16] is eddig, nem vonható le, mert a kétféle eszmekör kialakulásában olyan imponderábiliák is közremüködtek, amelyek fölmért észokokkal[17] le nem vonhatóak.

Sohasem volt könnyebben belátható, mint ma, a történelmi materializmus egyik – bizonyos marxista köröktől mellőzött – igazsága, hogy az emberek maguk csinálják történelmüket. A jobboldali szocializmus mondhatni[18] csak azért szervezi meg seregeit, nehogy saját korlátolt fejük szerint járjanak[19] el, nehogy[20] vad-sztrájkokat, vad-mozgalmat, röviden „vad-történelmet” csináljanak a helyzetük javitását immár nem igen halogatható tömegek. E jobboldali szocializmus, helyesebben szociáldemokratizmus, a tömegek cselekvési ösztönét a társadalmi demokrácia által elérendő békés[21] átalakulás fantáziájával „reagáltatja le” – hogy e szóval is utaljunk e tüneménynek a ne

A közlés alapja:

Lappangó kézirat, 1 (2) f.

Makainé József Etelka tulajdonában volt. Katalógus, 1141.

Kiadva: Medvetánc, 1986/4 – 1987/1, 152–154. (Közli: Miklós Tamás.) Kiadásunk alapszövege.

Aláíratlan.

 

 

      

 [1] [Utólagos csere] [Előbb:] furcsa változatát [végül: főszöveg]

[2] [Utólagos csere] [Előbb:] kivül álló, dologi „termelőerők” [végül: főszöveg]

[3] [A forrásban:] kényszerképzetétől terhes A

[4] [Utólagos csere] [Előbb:] hogy egy történelmi [végül: főszöveg]

[5] [Utólagos cserék] [Előbb:] keres! Ha elfogadjuk, hogy vannak történelmi bűnösök, vagyis olyan emberek, [majd:] keres! Hiszen ekkor a történelmi bűnösök, éppen azok az emberek, [végül: főszöveg]

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] És [végül: főszöveg]

[7] [Utólagos csere] [Előbb:] bűnösök, akik az áhitott (=ideális) történelmi befolyásnak gáncsot vetnek, akkor [végül: főszöveg]

[8] [Utólagos csere] [Előbb:] amely megakadályozta [végül: főszöveg]

[9] [Utólagos csere] [Előbb:] a proletárdiktatura kikiáltását a Spartacus [végül: főszöveg]

[10] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] am [végül: főszöveg]

[11] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] véreznie. Az érthető [végül: főszöveg]

[12] [Utólagos csere] [Előbb:] átkozná a [végül: főszöveg]

[13] [Utólagos csere] [Előbb:] igen jönne ki tudományos [végül: főszöveg]

[14] [Utólagos csere] [Előbb:] E furcsa történelmi [végül: főszöveg]

[15] [Utólagos csere] [Előbb:] szocdemek a bolsevistákat vádolják, hogy [végül: főszöveg]

[16] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] egyelőre nem [végül: főszöveg]

[17] [Utólagos csere] [Előbb:] amelyek észokokkal [végül: főszöveg]

[18] [Utólagos csere] [Előbb:] jobboldali mondhatni [végül: főszöveg]

[19] [Utólagos csere] [Előbb:] saját fejük után járjanak [végül: főszöveg]

[20] [Többszavas azonnali csere] [Előbb:] járjanak el a tömegek [végül: főszöveg]

[21] [Utólagos csere] [Előbb:] által elérendőnek tartott békés [végül: főszöveg]