Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

Nyitólap

Költemények

Névjegy

Szerzői jogi nyilatkozat

Köszönetnyilvánítás

Magyarázatok

Módszer

Szövegjavítások

Utószó

Elavult kiadások

Egyéb szépirodalmi művek

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1923–1930

 

 

 

 

Tanulmányok és cikkek, 1930–1937

 

 

 

 

 

 

 

«««     [52] Nemzetiség[1] és gondolkodás.     »»»

♦♦♦

Ócsárolt és megvetett kérdést teszek föl,[2] amikor a nemzetiség meg a gondolkodás fontos összefüggéséről szólok. Korunk közszelleme sémák világtusáját példázza, – hogyne[3] is utasitaná el azokat a megfontolásokat, amelyek a meglévő gyönyörü egyszerüsitéseket[4] összekuszálják! Holott összekuszálásról szó sincs, – nemzetiségi elv és társadalmi eszme nem acsarkodnak egymásra, megoldásuk[5] a valóságos életben összeesik.[6] Mert nemzetiség[7] és társadalmiság[8] csak más és más mozzanata a közösségnek. De éppen ezért, aki akár egyikét akár másikát utasitja vissza, az megtagadja egyben a közösséget is, éppen a[9] valóságosat. Mégis lépten-nyomon[10] láthatjuk, hogy e két társeszmét egymás ellen próbálják kijátszani

♦♦♦

 

A közlés alapja:

Kézirat, 1 (2) f.

PIM Kézirattár, JA 1087/54.

Aláíratlan.

 

 

      [1] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] Forma. Elemezés. [végül: főszöveg]

[2] [Utólagos csere] [Előbb:] kérdést vetek föl, [végül: főszöveg]

[3] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] hogyan [végül: főszöveg]

[4] [Utólagos csere] [Előbb:] meglévő egyszerüsitéseket [végül: főszöveg]

[5] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] megoldásukat [végül: főszöveg]

[6] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] eg [végül:] összeesik [javításunk:] összeesik.

[7] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] ko [végül: főszöveg]

[8] [Egyszavas azonnali csere] [Előbb:] társadalom [végül: főszöveg]

[9] [Utólagos csere] [Előbb:] egyben a közösséget, legalább is a [végül: főszöveg]

[10] [Utólagos csere] [Előbb:] a valóságosat, Pedig lépten-nyomon [végül:] a valóságosat, Mégis lépten-nyomon [javításunk:] a valóságosat. Mégis lépten-nyomon