Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 13.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 14.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 15.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)p. 52.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 54.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 55.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 56.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 56.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 60.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 67.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 69.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 76.
Ti, keresztyének, dicsérjétek Istent (RPHA 1378)p. 80.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 81.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 82.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 83.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 84.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 87.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 89.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 94.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 95.
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 98.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 100.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 103.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 105.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 107.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 108.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 109.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 111.
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 111.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 113.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 116.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 138.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 141.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 147.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 154.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)p. 187.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 225.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 234.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 234.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 238.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)p. 240.
Üdvözlégy, örök Úristen (RPHA 1404)p. 243.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 253.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)p. 255.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 257.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)p. 258.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 261.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)p. 263.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)p. 273.
Sok ínségünkben hozzád kiáltunk, felséges Úristen (RPHA 1257)p. 282.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 284.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 285.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 287.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 292.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)p. 295.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 296.
Neked könyörgünk, teremtő Istenünk (RPHA 1061)p. 298.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 307.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)p. 315.
Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 0572)p. 483.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 485.
Serkenj fel már, ember, bűneidből (RPHA 1227)p. 489.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)p. 491.
Dicsérd az Istent, te, hív keresztyén (RPHA 0252)p. 501.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 507.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 528.
Szent Pál apostolnak írása (RPHA 1320)p. 531.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 543.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)p. 555.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)p. 582.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 609.
Bűnnek az ő zsoldja a halál, jól tudjuk (RPHA 0213)p. 614.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 646.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 652.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 729.
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 733.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 738.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 740.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 746.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 750.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 752.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 753.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 755.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 759.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 761.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 766.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 768.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 772.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 776.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 780.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 786.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 790.
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 793.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 798.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 799.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 803.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 805.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 844.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 847.
Incipit: Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta volna. RPHA-szám: 0940.
Cím: Akik az Istennek oltalmát próbálva ismerik, semmit nem félnek.
Forrás: Szoszna Demeter-énekeskönyv, 1714-1715 (Stoll 178), p. 116. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 6318.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.