Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Sok nyomorúsággal élete embernek (RPHA 1265)f. 1r.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)f. 1v.
Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (RPHA 1344)f. 2r.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 3r.
Illik nekünk erről emlékeznünk (RPHA 0572)f. 3v.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 6r.
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)f. 7r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 8r.
Gyönyörködjél, Szűz Mária, magas mennyországban (RPHA 0451)f. 14r.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)f. 16r.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)f. 22r.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)f. 22v.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)f. 23r.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)f. 23v.
Gyermek születék Bethlehemben ... mint vőlegény (RPHA 2019)f. 24r.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)f. 24v.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)f. 25v.
Jer, dicsérjük, jer, dicsérjük a Krisztus Jézust (RPHA 0637)f. 26v.
Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születék (RPHA 1040)f. 27v.
Nekünk születék mennyei király, Szűz Máriának (RPHA 1068)f. 30r.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)f. 30r.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)f. 31v.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 33v.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)f. 34r.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 37r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 38v.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)f. 39r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 48r.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)f. 49r.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)f. 49v.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)f. 50r.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)f. 50v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 51r.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 51v.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 53r.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)f. 53v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 54r.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 55v.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)f. 57r.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 57r.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 57v.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)f. 58r.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 58v.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)f. 59r.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 61v.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)f. 62r.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)f. 62r.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 63r.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 63v.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 64v.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 65r.
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)f. 66r.
Áldott az Úristen örökké mennyekben (RPHA 0083)f. 66r.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 66v.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)f. 67r.
Aki akar üdvözülni (RPHA 0065)f. 67v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 68r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 68v.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)f. 69v.
Szent vagy örökké, Atya Úristen, a magas mennyekben (RPHA 1321)f. 70v.
Kérlek és intlek mostan tégedet (RPHA 0735)f. 71v.
Mennyi sokat szól az Isten embernek (RPHA 0894)f. 72v.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)f. 73r.
Dicsérjük mindenkor a mi Istenünket (RPHA 0277)f. 74r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 74v.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 75r.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)f. 78v.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 79r.
Atya Úristen, mennybéli teremtőnk (RPHA 0110)f. 80r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 81r.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)f. 82r.
Mi kegyes Atyánk, bölcsességnek ura (RPHA 0912)f. 82v.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)f. 83v.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 84r.
Kegyelmes Megváltó, irgalmas Úristen, már teneked könyörgünk (RPHA 0713)f. 84v.
Gyarló embereknek nincs szükségesb, mint Istent szolgálni (RPHA 0446)f. 86r.
Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (RPHA 0280)f. 86v.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)f. 87v.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)f. 88r.
Angyaloknak nagyságos asszonya (RPHA 0099)f. 89v.
Fényességes tengernek csillaga (RPHA 0417)f. 90v.
Üdvözlégy, Istennek szent teste (RPHA 1398)f. 105r.
Üdvözlégy, üdvösséges ostya (RPHA 1406)f. 105v.
Itt jelen vagyon az Istennek Fia (RPHA 3230)f. 106r.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)f. 106v.
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Petri András-énekeskönyv, 1630-1631 (Stoll 50), f. 64v. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 8600.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.