Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)f. 3v.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)f. 6v.
Mostan, Úristen, hozzád kiáltunk (RPHA 1019)f. 7v.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)f. 8v.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 9v.
Ó, Istennek népei (RPHA 1113)f. 11r.
Hallgass meg minket, Úristen, tekints reánk (RPHA 0505)f. 11v.
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)f. 16v.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 19v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 21r.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)f. 22v.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)f. 24r.
Hallgasd meg mostan, felséges Isten (RPHA 0497)f. 25v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 27r.
Hálát mi adjunk az Atya Istennek (RPHA 0487)f. 29r.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)f. 30r.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)f. 31v.
Rettenetes e világnak mostan minden dolga (RPHA 1204)f. 35r.
Az Istenhez a jámbor bízhatik (RPHA 0138)f. 39r.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)f. 41r.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)f. 42r.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)f. 43r.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)f. 43v.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)f. 48v.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)f. 50r.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)f. 52r.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)f. 53r.
Majd szép dolgot mondok, kérlek, meghalljátok (RPHA 4029)f. 54r.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 56v.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)f. 57r.
Az Istennek jóvoltáról (RPHA 0139)f. 58v.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)f. 60v.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)f. 62r.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)f. 63r.
Az örök élet mi legyen (RPHA 0143)f. 65r.
Hallgassátok meg, keresztyének (RPHA 0506)f. 66r.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)f. 67r.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)f. 70r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 73r.
Szükség keresztyénnek, mindennek éltében (RPHA 1344)f. 74v.
Jer, mi kérjük a mi Atyánkat, gerjessze fel (RPHA 0652)f. 77r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 78r.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)f. 79v.
Követi vala népnek soksága Krisztusnak csodáit (RPHA 0781)f. 80v.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)f. 80v.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)f. 82r.
Világosságnak szent Atyja (RPHA 1489)f. 83v.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)f. 84v.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)f. 86r.
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)f. 89r.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 90r.
Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úristennek (RPHA 0062)f. 91v.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 93v.
Hálaadásunkban rólad emlékezünk (RPHA 0478)f. 95v.
Dicséretet mondjunk a nagy Úristennek (RPHA 0262)f. 97r.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 99r.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 100v.
Tekints reánk, Úristen, ne hagyj minket elvesznünk (RPHA 1370)f. 103r.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)f. 105r.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)f. 107r.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 108v.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)f. 109v.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 110r.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)f. 113r.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)f. 117r.
Jóllehet nagy sokat szóltunk Dávidról (RPHA 0691)f. 120v.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)f. 122r.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 123v.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 125v.
Ilyen fogadást tőn a szent Dávid az örök Istennek (RPHA 0573)f. 128v.
Mely hatalmas a mi Urunk, az Isten (RPHA 0877)f. 130v.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 132r.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)f. 137v.
Kérlek, keresztyén ember, hallgasd meg a jókat (RPHA 0736)f. 140v.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)f. 143r.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)f. 149v.
Egész Izraelt Dávid felgyűjté (RPHA 0313)f. 154v.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)f. 157v.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)f. 160r.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 163v.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)f. 165r.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)f. 168r.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)f. 173v.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)f. 180r.
RPHA-szám: 0074.
Pro domo: A 8. versszak őrszava is megvan.
Forrás: Bölöni-kódex, 1615-1621 (Stoll 30), f. 173v. Felekezet: unitárius.
Változatazonosító: 2933.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.