Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 1.[digitalizált]
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 4.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 6.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 8.[digitalizált]
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 10.[digitalizált]
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 16.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 18.[digitalizált]
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 21.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 24.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 25.[digitalizált]
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 26.[digitalizált]
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 28.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 30.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 32.[digitalizált]
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 33.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 36.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 38.[digitalizált]
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 41.[digitalizált]
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mindennek utat nyita (RPHA 0788)p. 42.[digitalizált]
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)p. 48.[digitalizált]
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 50.[digitalizált]
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)p. 54.[digitalizált]
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 56.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 58.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 61.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 65.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 67.[digitalizált]
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 68.[digitalizált]
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 69.[digitalizált]
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 71.[digitalizált]
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 73.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 78.[digitalizált]
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 82.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 84.[digitalizált]
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 87.[digitalizált]
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 89.[digitalizált]
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 93.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 95.[digitalizált]
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 100.[digitalizált]
Valaki Krisztusnak vacsoráját veszed (RPHA 1459)p. 101.[digitalizált]
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 106.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 110.[digitalizált]
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)p. 114.[digitalizált]
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 119.[digitalizált]
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 123.[digitalizált]
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 127.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 131.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 133.[digitalizált]
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 135.[digitalizált]
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 138.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 143.[digitalizált]
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 144.[digitalizált]
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 155.[digitalizált]
Drága, fényes mennyben lakozó Isten (RPHA 0292)p. 163.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság (RPHA 0802)p. 167.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 170.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 172.[digitalizált]
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 173.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 186.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 188.[digitalizált]
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 192.[digitalizált]
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 207.[digitalizált]
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 210.[digitalizált]
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 215.[digitalizált]
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 217.[digitalizált]
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 221.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 226.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 228.[digitalizált]
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 230.[digitalizált]
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 232.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 236.[digitalizált]
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 238.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 240.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 242.[digitalizált]
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 255.[digitalizált]
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 256.[digitalizált]
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 261.[digitalizált]
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 264.[digitalizált]
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 266.[digitalizált]
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 268.[digitalizált]
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 269.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 271.[digitalizált]
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)p. 274.[digitalizált]
RPHA-szám: 0362.

Forrás: Szép es aitatos, Lőcse, 1683 (RMK I 1309), p. 274. [digitalizált]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 14385.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.