Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 114.
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 120.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 122.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 124.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 127.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 131.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 133.
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 135.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 138.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 139.
Imádunk mi téged, Szentháromság (RPHA 0577)p. 140.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 142.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 143.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)p. 153.
Drága, fényes mennyben lakozó Isten (RPHA 0292)p. 159.
Krisztus, ki vagy nap és világ, mennyországra út, igazság (RPHA 0802)p. 161.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 164.
Szükség megtudnunk üdvösségnek dolgát (RPHA 1348)p. 165.
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 170.
Hiszünk mind egy Istenben (RPHA 0540)p. 173.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)p. 175.
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, kik vagyunk ismeretedben (RPHA 0905)p. 177.
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 180.
Atya Isten, tarts meg minket (RPHA 0104)p. 182.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 183.
Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, egyetlen (RPHA 0671)p. 186.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 191.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 192.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 194.
Minden embernek illik ezt megtudni (RPHA 0957)p. 196.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 200.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 202.
Mely csalárd e világ, ó, emberi állat, mit ragaszkodol hozzá (RPHA 0875)p. 206.
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 211.
Ember, emlékezzél utolsó napodról (RPHA 0341)p. 214.
Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431)p. 218.
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 222.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 224.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 226.
Emlékezzél meg, mennybéli Isten (RPHA 0363)p. 228.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 242.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 244.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 248.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 263.
Emlékezzél meg, Úristen, a mi nagy gyarlóságunkról (RPHA 0365)p. 266.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 270.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 272.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 275.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 279.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 281.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 283.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 285.
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 290.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 291.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 293.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 295.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 300.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 304.
Nagy hálaadással magasztallak téged, én Istenem (RPHA 1031)p. 309.
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 323.
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 324.
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 329.
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 332.
Ember, emlékezzél a szomorú halálról (RPHA 0340)p. 333.
Megszabadultam már én a testi haláltól (RPHA 0870)p. 335.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 336.
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 338.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)p. 341.
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Szép imadsagos könyvecske, Lőcse, 1632 (RMNy 1552), p. 248. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 13013.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.