Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 1.
Szent Dávid próféta második énekében (RPHA 1311)p. 3.
Zúgódik, dúl-fúl magában e világ (RPHA 1496)p. 5.
Szent Dávid próféta háborúságában, imádkozik vala (RPHA 1310)p. 8.
A szent Dávid ötödik énekében (RPHA 0038)p. 11.
Szent Dávid király bűnei ellen így panaszolkodik (RPHA 1306)p. 13.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 15.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 18.
Tekints reám, Istenem, nyavalyámban (RPHA 1366)p. 24.
Szabadíts meg, és tarts meg, Uram, Isten (RPHA 1295)p. 26.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 28.
Sokan vannak most olyatén emberek (RPHA 1283)p. 29.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 35.
Mikor Dávid vala keserűségben (RPHA 0932)p. 38.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)p. 40.
Mostan hozzád felkiáltok, felséges Úristen (RPHA 1017)p. 43.
Dávid prófétának imádkozásáról (RPHA 0242)p. 46.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam (RPHA 0171)p. 49.
Sok emberek vannak e széles világon, kik tévelygésben vannak (RPHA 1248)p. 51.
Boldog az ilyen ember e világon (RPHA 0199)p. 54.
Mindenkoron áldom az én Uramat (RPHA 0983)p. 55.
Sok nyilvánvaló bizonyságokkal Szent Dávid próféta (RPHA 1263)p. 58.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 67.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)p. 68.
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 71.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)p. 73.
Hogy panaszolkodik a hatalmas Isten (RPHA 0550)p. 74.
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 77.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 79.
Dávid Doeg gonoszságát hogy látá (RPHA 0239)p. 84.
Úristen, kérünk a te szent nevedért (RPHA 1437)p. 85.
Mikoron Dávid nagy búsultában (RPHA 0944)p. 86.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 90.
Saulnak a Dávidhoz jó szerelme (RPHA 1209)p. 92.
Meghallgassad az én imádságomat (RPHA 0863)p. 94.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 96.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)p. 98.
Örök Isten, figyelmezzél az én segítségemre (RPHA 1150)p. 99.
Hogy Jeruzsálemnek drága templomát (RPHA 0549)p. 100.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 103.
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 106.
Az Úristen áll minden bíráknak gyülekezetekben (RPHA 0150)p. 108.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 110.
Mely igen jó az Úristent dicsérni (RPHA 0878)p. 112.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 114.
Jer, örvendezzünk az Úristennek (RPHA 0657)p. 117.
Örüljetek az Istenben, szolgáljatok víg örömben (RPHA 1163)p. 118.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 121.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 125.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 126.
Nagy öröme adaték én lelkemnek (RPHA 1038)p. 127.
Jer, emlékezzünk, keresztyén népek (RPHA 0645)p. 129.
Az Izraelnek népe régenten ó törvényben (RPHA 0142)p. 131.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)p. 133.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)p. 135.
Úrnak szolgái, no, dicsérjétek mindnyájan az Urat (RPHA 1447)p. 138.
Minden állat dicsér, Úristen, tégedet (RPHA 0952)p. 139.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 141.
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 143.
Mennybéli nagy Isten, hozzád kiáltunk (RPHA 0884)p. 151.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)p. 153.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 159.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 159.
RPHA-szám: 0154.
Pro domo: Tudatosan eltorzított akrosztichon. Akrosztichon: A versnek nincs akrosztichonja. A versfők betűit csak az azonosítás érdekében rögzítettük. A NEMEVI RMNAVTCsINHSz. Úzus: zsoltár.
Forrás: (RMK I 1446/1), p. 103.
Változatazonosító: 3217.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.