Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)f. 4r.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)f. 4r.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)f. 4r.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 4r.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)f. 4v.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 5r.
Áldjuk és felmagasztaljuk a Krisztus által az Atya Istent (RPHA 0080)f. 5r.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)f. 5r.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 5r.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 5v.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 5v.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)f. 7r.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 24r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 25r.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 25v.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)f. 26r.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)f. 27r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 27v.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)f. 28r.
Vígan énekeljünk, Atya Istent dicsérjük (RPHA 1485)f. 32v.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)f. 33v.
Dicsérjed az Úristent, Krisztus serege (RPHA 0267)f. 34r.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 37v.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 38r.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 38v.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 39v.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 40v.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)f. 41r.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)f. 41v.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)f. 42r.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 46r.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)f. 51r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 53r.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 56v.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)f. 61r.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)f. 61v.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)f. 88r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 88v.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 90r.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 90v.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)f. 91r.
Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnek (RPHA 0801)f. 92r.
Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg (RPHA 0722)f. 92v.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)f. 93r.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)f. 93v.
Jézus, üdvösségnek feje (RPHA 0678)f. 94r.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 98r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 99v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 101r.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 102r.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 111r.
Régi időben megírta Jeremiás szent próféta (RPHA 1195)f. 113v.
Uram Jézus Krisztusom, én édes Megváltóm (RPHA 1430)f. 120r.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 187v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 189v.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 190v.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 191r.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 191v.
E nap mi mind örüljünk (RPHA 0294)f. 202r.
Jézus Krisztus feltámada, alleluja (RPHA 0665)f. 204v.
Krisztus halálnak torkába bűnünkért adatott vala (RPHA 0796)f. 206v.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 224r.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 224v.
Minden népek örülvén tapsoljanak (RPHA 0963)f. 228v.
Krisztus mennybe ma felmene, alleluja (RPHA 0809)f. 229r.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 229v.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)f. 230v.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 248v.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 249v.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 250r.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)f. 253v.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 259r.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 259v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 260r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 267r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 267v.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 268r.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 268v.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 269r.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 269v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 270r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 271r.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 271v.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 272v.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 273r.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 273v.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 274v.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 275r.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 275r.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 275r.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 275v.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 276r.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 276v.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 277v.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)f. 278r.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)f. 278v.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)f. 335v.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)f. 336v.
Boldogok azok, kik Istent félik (RPHA 0207)f. 354r.
Vedd el, Úristen, rólunk haragodat (RPHA 1469)f. 355r.
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)f. 357v.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. 365r.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)f. 371v.
Ébredjél fel, világ, bűneidből (RPHA 0308)f. 374v.
Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125)f. 375v.
Jézus Krisztus, szép fényes hajnal (RPHA 0675)f. 376v.
Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk (RPHA 1342)f. 378v.
Megfoghatatlan, kegyes istenség (RPHA 0862)f. 381v.
Hálát adunk, Úristen, teneked (RPHA 0486)f. 382v.
Tebenned bízom, én Istenem (RPHA 1360)f. 383v.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 384v.
RPHA-szám: 0418.
Cím: Sequuntur concentus pii de Resurrectione Domini nostri Jesu Christi; Hymni. Dallam: , . Terjedelem: Terjedelem: 9 versszak. Úzus: Húsvét, hymnus.
Forrás: Eperjesi graduál, 1635-1652 (Stoll 57), f. 189v. Felekezet: evangélikus.
Változatazonosító: 4036.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.