Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 3.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 6.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 7.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 8.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 11.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 14.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 17.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 19.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 21.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 23.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 25.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 26.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 27.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 29.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 30.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 47.
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)p. 66.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 66.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 66.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 67.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 67.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 67.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 67.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 68.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 68.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 68.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 69.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 69.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 69.
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)p. 96.
E húsvét ünnepében (RPHA 3021)p. 96.
Karácsony ünnepében (RPHA 3214)p. 96.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)p. 96.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 170.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)p. 179.
Jer, mi dicsérjük, áldjuk és felmagasztaljuk (RPHA 0649)p. 183.
Jer, dicsérjük e mai napon a mi Urunkat (RPHA 0640)p. 186.
Szent Isaiás így ír Krisztusnak szent születéséről (RPHA 1313)p. 188.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 191.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 193.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 194.
Dávidnak ő városában (RPHA 0243)p. 194.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 195.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 195.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 196.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 197.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 199.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 199.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 200.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 202.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 203.
Csodálatos nagy bölcsesség (RPHA 0235)p. 204.
Emlékezzünk e napon Urunknak haláláról (RPHA 0372)p. 206.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, ő szent vére hullása (RPHA 0792)p. 207.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 208.
Krisztus feltámada, ki értünk meghalt vala, mi bűnünkért kínt valla (RPHA 0786)p. 209.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 210.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásával (RPHA 0791)p. 211.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 211.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 212.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 213.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 213.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 214.
A Krisztus mennybe felmene, alleluja (RPHA 0019)p. 215.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 216.
A Szentléleknek kegyelme apostoloknak szívüket betölté (RPHA 0044)p. 218.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 218.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 219.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 220.
A Pünkösdnek jeles napján, alleluja (RPHA 0036)p. 221.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 227.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 227.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 229.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 230.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 231.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 232.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 234.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 235.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 236.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 237.
Lásd meg, Uram, én ügyemet (RPHA 0823)p. 239.
Az Úristent magasztalom (RPHA 0154)p. 240.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 243.
RPHA-szám: 0154.
Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. ASz NEMETI FERENC ENEKE ANMHA. Úzus: zsoltár.
Forrás: Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 240. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 3211.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.