Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)p. 5.
Számkivetésre Dávid megyen vala (RPHA 1298)p. 11.
Régen ó törvényben, Mózesnek könyvében (RPHA 1193)p. 12.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)p. 39.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)p. 40.
Mindenható Úristen, szívünk retteg szüntelen (RPHA 0979)p. 41.
Aki veti segedelmét az Istennek hatalmába (RPHA 0074)p. 53.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)p. 54.
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 59.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)p. 59.
Keresztyének, kik e Földön lakoztok (RPHA 0729)p. 60.
Felséges Isten, hozzád kiáltunk nagy keserűséggel (RPHA 0409)p. 67.
Bűnösök, hozzád kiáltunk (RPHA 0214)p. 67.
Mely igen jó legyen az egyenesség (RPHA 0879)p. 68.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)p. 77.
Mint kívánkozik a szarvas a kútfejekhez (RPHA 0996)p. 77.
Gyakran nekünk kellene Istennek hálákat adnunk (RPHA 0444)p. 132.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 133.
Mindenható Úristen, mi bűnös emberek (RPHA 0977)p. 138.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 139.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)p. 148.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)p. 148.
Csak tebenned, Uram Isten, vagyon bizodalmunk (RPHA 0222)p. 149.
Hallgass meg minket, nagy Úristen (RPHA 0503)p. 150.
Hálát adunk teneked, örök Isten (RPHA 0484)p. 150.
Keresztyének, kik vagytok (RPHA 0731)p. 151.
Tekints reánk immár, nagy Úristen, a mennyégből (RPHA 1368)p. 152.
Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedből (RPHA 1126)p. 152.
Keserves szívvel Magyarországban mondhatjuk magunkról (RPHA 0739)p. 154.
Semmit ne bánkódjál, Krisztus szent serege (RPHA 1219)p. 209.
A mi mesterünk minket arra int (RPHA 0025)p. 209.
Nagy Úristen, ne hagyj minket (RPHA 1042)p. 210.
Uram Isten magasságban (RPHA 1427)p. 211.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 215.
Hálát adunk neked, mindenható, irgalmas Úristen (RPHA 0483)p. 221.
Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidet (RPHA 0475)p. 222.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 224.
Emlékezzél élő ember (RPHA 0360)p. 241.
Ó, te meghalandó emberi nemzetség (RPHA 1134)p. 242.
Hagyjátok el, hű keresztyének (RPHA 0473)p. 242.
Halandó emberek, kik most jelen vagytok (RPHA 0480)p. 243.
Jer, tegyük el a testeket (RPHA 0658)p. 244.
Emlékezzél, mi történék, Uram, mi értünk (RPHA 0366)p. 244.
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 246.
Könyörgünk neked, Istennek szent Fia (RPHA 0771)p. 247.
El-bemegyünk nagy örömben (RPHA 0329)p. 248.
RPHA-szám: 0074.

Forrás: Énekeskönyv, Debrecen, 1586 körül (RMNy 582), p. 53. Felekezet: református.
Változatazonosító: 13003.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.