Új keresés Címlap Segítség

A keresés pontosítása:

Eredmények (123 db)

Adatlap IncipitRímképlet
(x x x x)
SzerzőA szereztetés idejeRímképlet
RPHA-0790Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szereteA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőtt
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 283r[digitalizált]x x x x x x x x x x
RPHA-0114Atyának bölcsessége isteni bizonysága a a aA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőtta a a a
Óvári graduál, 17. sz. eleje (Stoll 10), p. 202.Atyának bölcsessége és bizony istenségex x x x x x x x x x x x x x x x
RPHA-0910Mi hiszünk az egy Istenbena a x x x x x xGálszécsi István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1524-1536 közötta a x x x x x x
RPHA-0800Krisztus kapuja megnyílikx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1045Nap támadásának sarkátólx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-1101Ó, dicsőséges asszony magas csillagok felettx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x
RPHA-0722Kegyes, mindenható Isten, hallgasd megx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1500 vagy azelőttx x x x
RPHA-0115Atyától Ige ihleték, anyától testbe öltözékx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1047Napkeletnek kezdésétőlx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0555Hugyak felséges szerzője, hívőknek örök világax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1387Titok szokásnak tanúságábólx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0685Jöjj, nemzetnek váltója, mutassad Szűznek ő szültétx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0760Király zászlói terjednekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0407Felséges Ige származván, régen Atyától kijövénx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-1406Üdvözlégy, üdvösséges ostyax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0801Krisztus, ki vagy nap és világ, és éjnekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x
RPHA-0645Jer, emlékezzünk, keresztyén népekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1549
A kolofonban: Az ezerötszáz és negyvenkilencben
x x x x
RPHA-1190Régen ez vala ó törvénybenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1556 vagy azelőttx x x x
RPHA-0363Emlékezzél meg, mennybéli Istenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. D4v.x x x x x x x x
RPHA-0195Boldog a férfiú, ki féli az Istentx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x
RPHA-0497Hallgasd meg mostan, felséges Istenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. D2v.x x x x x x x x
RPHA-0092Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-1111Ó, felséges, áldott királyx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0562Igaz bíró, nagy Úristenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0583Immár mostan, ó, Szentlélekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0584Immáron a Nap feljövénx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1561 vagy azelőttx x x x
RPHA-0475Hajtsd meg, Úristen, kegyes füleidetx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőttx x x x
RPHA-1215Segítségül hívjuk a mennybéli Istentx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőttx x x x
RPHA-0243Dávidnak ő városábanx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0494Hallgasd meg, kegyelmes Úristenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0533Heródes dühös ellenségx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0019A Krisztus mennybe felmene, allelujax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 305r[digitalizált]x x x x x x x x
Enekec harom rendbe, Detrekő, 1582 (RMNy 513, RMK I 195), f. 28r[digitalizált]x x x x x x x x
RPHA-0810Krisztus, mi édes Megváltónkx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0899Mennynek, Földnek teremtőjétx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0916Mi, keresztyének, tenekedx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0993Mint feltámadt fényes napx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1117Ó, kegyelmes Jézus Krisztusx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0434Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félszx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1378Ti, keresztyének, dicsérjétek Istentx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
(RMNy 353/2, RMK I 332), f. 1v[digitalizált]x x x x x x x x
RPHA-1396Üdvözlégy, irgalmas Jézusx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0695Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülésétx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0698Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj megx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
(RMNy 353/1, RMK I 332), f. 147r[digitalizált]x x x x x x x x
RPHA-0700Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd megx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0733Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepétx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0734Keresztyéneknek serege, üdvösségnekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-0972Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd megx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1022Mostani nagy ünnep és a jeles örömökx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1096Ó, áldott Atya Úristenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1102Ó, dicsőséges Szentháromságx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1124Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmesx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-1371Teljes e széles világon, mind a Földnek határáigx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x
RPHA-2051Mostan kik jó hősök, tisztességet várnakx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1578 vagy azelőttx x x x
RPHA-0143Az örök élet mi legyenx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1582 vagy azelőttx x x x
RPHA-1195Régi időben megírta Jeremiás szent prófétax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x x
RPHA-3207Emlékezzünk, keresztyénekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0108Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövélx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0273Dicsérjétek az Urat, minden nemzetségekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1003Mit félsz, Heródes, dühös ellenségx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0504Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánkx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0669Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnkx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0705Jövel, teremtő Úristen, látogasd megx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0002A bűnök távol legyenek tőlünkx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 30.A bűneök távol legyenek tőlünkx x x x x x x x
Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38), p. 33.x x x x x x x x
RPHA-0278Dicsérjük mindnyájan az Úristentx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1374Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítaszx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0037A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldetékx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0123Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítjax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0617Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájanx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0962Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 155.x x x x x x x x
RPHA-1010Mostan az idők eljöttekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1018Mostan jeles ünnep és igen nagy örömx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1048Naptámadástól fogvax x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1323Szenteknek te vagy, Krisztus, ékességex x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1347Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknekx x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-1488Világnak nemes teremtőjex x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x
RPHA-0591Írnak vala ezerötszázötven esztendőbenx x x xArmbrust Kristóf
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1550x x x x
RPHA-0702Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigasságax x x xBatizi András
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1546 környékét megelőző időbenx x x x
RPHA-3518A testi halál, mely Ádám miatt mireánk szállottx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-0071Aki jól tudja, és megtanultax x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-0355Emlékezem a Krisztus halálárólx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-1339Szólok az alamizsnálkodásrólx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-1170Panaszolkodom, Uram, teelőttedx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-1173Pápának sok hamis találmányi közöttx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-1225Serkenj fel, ember, ha már ide jöttélx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-1422Úr vacsorájáról érts igazán, emberx x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x
RPHA-0651Jer, mi emlékezzünk a Luther-papokrólx x x xFelnémeti Névtelen
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1565
A kolofonban: ezer és ötszázban, És annak felette még az hatvanötben
x x x x
RPHA-1126Ó, mindenható Isten, ki a te kegyességedbőlx x x xSzegedi Kis István
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1560 vagy azelőttx x x x
RPHA-1293Supra, aggnő, szökj fel kablax x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1505 körülx x x x x
RPHA-0387Erdőn jár vala lebeke tárgyx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1516 vagy azutánx x x x x
RPHA-0791Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, szent vére hullásávalx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x x
RPHA-0808Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjánakx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. O3v.x x x x x x x x x x
RPHA-0921Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristenx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1566 vagy azelőttx x x x x
RPHA-0372Emlékezzünk e napon Urunknak halálárólx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1579 vagy azelőttx x x x x
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 94r.x x x x x x x x x x
RPHA-1184Pünkösd napja betelvénx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1590 vagy azelőttx x x x x
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 99v.x x x x x x x x x x
RPHA-0449Gyermek születék e naponx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x x x
Az kereztieni gievlekezetben, Bártfa, 1593 (RMNy 713, RMK I 267), p. 51. [digitalizált]x x x x x x x x x x
RPHA-1185Pünkösdnap a Szentlélek Úristenx x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x x x
RPHA-1179Pokoltól és örök kárhozattól (explicit)x x x x xGálszécsi István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1536 vagy azelőttx x x x x
RPHA-1116Ó, Jézus, mi Üdvözítőnkx x x x xN K T
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1524-1600 közöttx x x x x
(RMNy 886/1, RMK I 376), f. 96v.x x x x x x x x x x
RPHA-0785Krisztus feltámada, ki emberré lett valax x x x xSylvester János
A verset a keletkezését követően a szerzőnek tulajdonították.
1552 vagy azelőttx x x x x
RPHA-0856Mária, szeplőtelen Szűz, Istent nekünk szüléx x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1494 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0287Dicsőséges viadalnak nyelvex x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0837Legyen Atyának dicsőség és Fiúnak tisztességx x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0216Bűnösöknek kegyes segítség és minden nyomorultaknakx x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1508 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-4034Szegényeknek kegyes segedelmex x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-1393Üdvözlégy, boldog, Szent István királyx x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1527 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0643Jer, dicsérjük mindnyájan Urunkat, az Atya Úristentx x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1569 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0642Jer, dicsérjük, keresztyénekx x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1574 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0654Jer, mi kérjünk Szentlelket, véle össze az igaz hitet, ... Te igazx x x x x xBatizi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1524-1546 közöttx x x x x x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. A5r.x x x x x xBatizi András?x x x x x x
RPHA-0335Elválasztottad, Uram, mind a tieidetx x x x x xEössi András?
A verset a modern kutatás tulajdonítja a szerzőnek.
1599 vagy azelőttx x x x x x
RPHA-0661Jersze, emlékezzünk az örök Istennek csodálatos nagy hatalmasságárólx x x x x xFarkas András
A verset a szerző látta el névmegjelöléssel.
A kolofonban: Farkas András szerzé ezeket énekbe, Keserőlvén az nyomorult országon. Igen szánja vala, hogy az hitetlenek Istennek híveit széjjel üldözik vala
1538
A kolofonban: Kiskarácson után immár írnak vala, Az ezerötszázban, harmincnyolc esztendőben
x x x x x x
RPHA-0782Krisztus a mi bűneinkért meghalax x x x x xGálszécsi István
A vers maga nem szignált, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg.
1524-1536 közöttx x x x x x
(RMNy 160/1, RMK I 40), f. N7r.x x x x x xGálszécsi Istvánx x x x x x
RPHA-0294E nap mi mind örüljünkx x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1593 vagy azelőttx x x x x x x
RPHA-0109Atya Istentől születékx x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x x x x
Batthyány-kódex, 17. sz. eleje (Stoll 6), p. 150.x x x x x x x x x x x x x x
Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38), p. 29.x x x x x x x x x x x x x x
RPHA-0119Az Atyának országából e világra Isten jövex x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x x x x
RPHA-0777Könyörülj, Úristen, mi rajtunk, és a te szent áldásodatx x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1523-1593 közöttx x x x x x x x x
RPHA-0286Dicsőséges Szűz Mária, dicsérettel vagy teljesx x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1526 vagy azelőttx x x x x x x x x
Peer-kódex, 1526 körül (H 16), p. 326. [digitalizált]a x x x x x x x a a x x x x x x x a
RPHA-0015A jó szerzetesnek szíve Krisztus kertjex x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1305A szent alázatosság szerzetes asztalátx x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1419Úr Jézusnak nevében kezdetik szent énekx x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1506 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-1040Nagy örömnap ez nekünk, mert Krisztus születékx x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1506-1560 közöttx x x x x x x x x x
RPHA-0259Dicséretes az emberx x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1510 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0258Dicséretes a gyermekx x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x x x x x x x
RPHA-0540Hiszünk mind egy Istenbenx x x x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1560 vagy azelőttx x x x x x x x x x x x
RPHA-0026A mi Urunk, Jézus Krisztus mint szenvedex x x x x x x x x x x xA vers szerzőjét nem ismerjük.1600 vagy azelőttx x x x x x x x x x x x

SQL-lekérdezés:
SELECT Változatazonosító, `RPHA-szám`, Incipit, `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet` FROM RPHA7v0 WHERE Rekordtípus=0 AND Forrásazonosító=0 AND (`RPHA-szám` IN (SELECT DISTINCT `RPHA-szám` FROM RPHA7v0 WHERE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE(`Rímképlet`,' ',''),'.',''),'-',''),',','') LIKE REPLACE(REPLACE(REPLACE(REPLACE('%x x x x%',' ',''),'.',''),'-',''),',',''))) ORDER BY `Rímképlet`, `Szerző`, `A szereztetés ideje`, `Rímképlet`