Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 1v.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 7.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 9.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 12.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 17.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 19r.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 20.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 24v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 26.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 29.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 30.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34r.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 35.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 38.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 41.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 44.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 45.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 48.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 51.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 53.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 55.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5r.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 165.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 182.
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 193.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 195.
Igaz általút (RPHA 3000)p. 197.
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 199.
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 201.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 204.
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 208.
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 210.
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 212.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 214.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 222.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 225.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 229.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 236.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 238.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 243.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 246.
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 250.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 257.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 277.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 352.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 355.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 358.
RPHA-szám: 0126.
Cím: Psalmi 27. translatio Ungarico carmine juxta Buchanani paraphrasin. Egy olasz ének nótájára. Főcím: Más.. Élőfej: Balassa Éneki..
Forrás: Balassi Bálint és, Lőcse, 1670 (RMNy 3665, RMK I 1106/A), p. 30. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 7909.

MAS

Psalmi 27. tran?latio Ungarico Carmine juxta Buchanani Paraphrasin

Egy Olaſz Enek notájára.

1 Egy Olaſz Enek notájára.
2 AZ en jó Iſtenem,
3 ha gyertyám nékem
4 minden ſegitsegem-be,
5 S’ Ha éltemet örzi,
6 fejemet menti,
7 Hát ki mint ijeſzthetne?
8 Ha hogy ſok ellenség
9 R*ám fegy-verkezék,
10 Tölök jó vóltából meg-mente,
11 Rám dühött ſzá-jokból,
12 Ki vön ö markokból,
13 Raj-tam mert ingyen könyörüle.

14 Kiért áldom nevét
15 és nagy kegyelmét,
16 Mig e’ teſtben élhe-tek.
17 Töle ez elött-is
18 ez edgyet, s’ moſt is
19 Kértem, hogy reá néz-heſſek,
20 Az imádság lelket
21 adgya reménségét,
22 Hogy egyedül tsak benne hidgyek,
23 Eſzemet a’ Sá-tán
24 ne hajtsa más utra,
25 Sz(ent) tse-lekedetin örvendgyek.

26 Eöt áldgya ének ſzóm,
27 s’ ver-ſemre okom,
28 Légyen tsak ö én-nékem,
29 Mert ö árnyékában,
30 és Sátorában,
31 Meg tart nem hágy eſnem, s’ veſznem,
32 Mint erös kö ſzalra
33 viſze hatalmára,
34 Hol nem árthat ſok ellenségem,
35 Söt noha ugy tettzik
36 hogy moſt is aluſzik
37 Az Ur: de tölök meg ment en-gem.

38 Kiért én meg állom
39 nagy fo-gadáſom,
40 S’ ötet holtig ditsirem
41 Könyörüly én rajtam,
42 azért jó Uram,
43 S’ végy ki e’ búból engem
44 Emelly-fel Iſtenem,
45 ſegély re-ménségem,
46 Mert tsak benned bús lelkem,
47 Szemem tsak reád néz,
48 fęlvén hogy majd el véſz,
49 Ne hadgy reménlet idvöſſęgem.

50 Ne hadgy e’ ſötétben,
51 s’ ne rejts-el elölem,
52 Szerelmes or-tzád fényét,
53 Veſznem ſzinte ne hadgy
54 kiſirtet miatt,
55 S’ tarts-meg attad eltemet,
56 Sok ellenségim-töl,
57 kik vettek már körül.
58 Egye-dül ártatlan fejemet,
59 Engem már barátim,
60 Szüléim, roko-nim,
61 El-hadtanak mint veſzett embert.

62 De az jó Iſten,
63 ki az hiveken,
64 Eſik veſzedelmekben,
65 Engemet nem hagya,
66 a’ bünböl ki hoza,
67 Nagy tsudálatos-képpen,
68 Irgal-mas Sz(ent) Atyám
69 engedgyed hogy tudgyam,
70 A’ te utaidat követ-nem,
71 Arról ſe fęlelem
72 ſe más do-log engem,
73 Hogy ſoha el ne té-veſztheſſen.

74 Rágalmazó nyelvtöl,
75 áll el-lenségtöl,
76 Ments-meg Uram en-gemet,
77 Mert hazug tanúkkal
78 ke-ſerves ſzókkal,
79 káromlyák éle-temet,
80 Nyelvek ö fegyverek
81 ki-vel dühösködnek,
82 Kereſik tſak veſzedelmemet,
83 Ha velem nem volnal,
84 s’ nem bátoritanál,
85 El-temben ért*k vólna véget.

86 De a’ te jó vóltod,
87 és igérted jód,
88 Kit búm után vigan adtz,
89 S’ a’ bóldog élet,
90 kegyelmeſséged,
91 Kit velem hittel varatz,
92 Biztat nyavalyámba(n),
93 vigaſztal ſok búm-ban,
94 S’ tudom is hogy ſok jókkaláldaſz,
95 Senki ne féllyen hát,
96 mert az Ur ſok jót ád
97 Neked ki tsak ö benne bizhatz.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.