Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Ó, Úristen, tekints hozzánk (RPHA 1139)p. 112.[digitalizált]
Boldog az olyan ember az Istenben (RPHA 0203)p. 112.[digitalizált]
Úristen, irgalmazz nekem a te irgalmasságod szerint (RPHA 1436)p. 113.[digitalizált]
Erős várunk nekünk az Isten (RPHA 0392)p. 113.[digitalizált]
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)p. 114.[digitalizált]
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)p. 114.[digitalizált]
Felséges Isten, neked jelentjük, mi nagy nyavalyánkat (RPHA 0415)p. 115.[digitalizált]
Ó, mint keseregnek most a keresztyének (RPHA 1127)p. 115.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 116.[digitalizált]
Boldog az ilyen ember ő lelkében (RPHA 0202)p. 117.[digitalizált]
Minden hív keresztyének, meghalljátok (RPHA 0960)p. 118.[digitalizált]
Drága dolog az Úristent dicsérni (RPHA 0291)p. 119.[digitalizált]
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)p. 119.[digitalizált]
Ó, Izrael, szerető népem (RPHA 1114)p. 121.[digitalizált]
Téged, Úristen, mi, keresztyének, dicsérünk és áldunk (RPHA 1364)p. 121.[digitalizált]
Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, te fiaid szükségünkben (RPHA 0906)p. 122.[digitalizált]
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 124.[digitalizált]
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 124.[digitalizált]
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 125.[digitalizált]
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 125.[digitalizált]
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 126.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 126.[digitalizált]
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 128.[digitalizált]
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 129.[digitalizált]
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 129.[digitalizált]
Mindenható, felséges Atya Úristen, csak te (RPHA 0975)p. 130.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Isten, tarts meg minket Igédben (RPHA 0697)p. 130.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek, Szentlelkének (RPHA 0774)p. 130.[digitalizált]
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 130.[digitalizált]
Szentháromság és csak egy Istenség, kit emberi elme (RPHA 1326)p. 131.[digitalizált]
Járuljunk mi az Istennek szent Fiához (RPHA 0632)p. 131.[digitalizált]
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)p. 132.[digitalizált]
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)p. 132.[digitalizált]
Ó, mennyei nagy boldogság (RPHA 1123)p. 132.[digitalizált]
Megbántunk, Isten, szüntelen tégedet (RPHA 0859)p. 132.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 133.[digitalizált]
Megfoghatatlan, kegyes istenség (RPHA 0862)p. 133.[digitalizált]
Szenteltessék, Uram, a te szent neved (RPHA 1324)p. 135.[digitalizált]
Seregeknek Ura és erős Istene (RPHA 1224)p. 135.[digitalizált]
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 137.[digitalizált]
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 137.[digitalizált]
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 137.[digitalizált]
Irgalmasságnak Istene (RPHA 0588)p. 138.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 139.[digitalizált]
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)p. 140.[digitalizált]
Jézus Krisztus, Istennek szent Fia, bűnösöknek (RPHA 0666)p. 140.[digitalizált]
Adj üdvösséges kimúlást (RPHA 0059)p. 141.[digitalizált]
Tudjuk, Uram Isten, hogy mind meg kell halnunk (RPHA 1389)p. 141.[digitalizált]
Emlékezzünk, mi, keresztyén népek (RPHA 0374)p. 142.[digitalizált]
Jer, temessük el a testet (RPHA 0659)p. 142.[digitalizált]
RPHA-szám: 1324.
Cím: Gyermekek rengetésére. Bornemisza Péteré. Nótája: Mennyi sokat szó vagy A gonosz természet etc. Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. SzULOK ANNA. Úzus: bölcsődal. Főcím: Következnek egynéhány psalmusok és lelki énekek a közönséges énekeskönyvekből kiválogatottak és ide helyheztettek.
Forrás: (RMNy 1037/2, RMK I 435), p. 135. [digitalizált].
Változatazonosító: 7393.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.