Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 1.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 2.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 3.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 4.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 6.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 8.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 9.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 10.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 13.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 19.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 20.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 21.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 23.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 23.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 27.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 29.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 30.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 39.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 41.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 43.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 44.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)p. 46.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)p. 47.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 48.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 51.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 53.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 54.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 56.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 57.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 58.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 59.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 60.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 61.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 62.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 64.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 65.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 66.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 67.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 67.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 69.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 70.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 71.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 71.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 73.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 74.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 75.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 76.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 77.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 78.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 80.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 81.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 82.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 82.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 83.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 84.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 85.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 85.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 87.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 88.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 89.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 90.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 91.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 93.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 94.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 96.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 97.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 97.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 98.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 106.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 107.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 107.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 107.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 107.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 108.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)p. 121.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 212.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 213.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 214.
Sírj és óhajts, keresztyénség, Istenhez (RPHA 1238)p. 261.
Bölcsességnek Atyja, szent szemeiddel (RPHA 0192)p. 265.
Szükség erről nekünk gyakran emlékeznünk (RPHA 1342)p. 271.
Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról (RPHA 1338)p. 275.
Mi Urunk Jézus Krisztusnak szerelmes Atyja, Úristen (RPHA 0921)p. 282.
Csak tereád, Úristen, kell magunkat bíznunk (RPHA 0225)p. 285.
Mikor szent Dávid a fő népeknek gonoszságát látá (RPHA 0941)p. 290.
Jer, dicsérjük az Istennek Fiát (RPHA 0639)p. 295.
Gyarló emberekkel feddődik az Isten (RPHA 0445)p. 300.
Ó, mely igen rövid volt, lám, e világ (RPHA 1121)p. 304.
Hallgashatsze ember ily szép dolgokra (RPHA 0501)p. 307.
Mikor Krisztus Bethlehemben, születteték (RPHA 0938)p. 311.
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)p. 325.
RPHA-szám: 0699.
Dallam: , . Úzus: hymnus, Pünkösd.
Forrás: Nagydobszai graduál, 17. sz. eleje (Stoll 9), p. 67. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 5365.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.