Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 4.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 6.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 8v.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 11.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 14.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 15.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 17r.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 18.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 22v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 23.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 26.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 27r.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 30.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 31.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 34.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 36.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 39r.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 40.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 43.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 46.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 50.[digitalizált]
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A4r.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5v.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 114.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 128.[digitalizált]
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 136.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 137.[digitalizált]
Igaz általút (RPHA 3000)p. 140.[digitalizált]
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 141.[digitalizált]
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 143.[digitalizált]
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 146.[digitalizált]
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 149.[digitalizált]
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 151.[digitalizált]
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 152.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 154.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 161.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 164.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 167.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 173.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 175.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 179.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 181.[digitalizált]
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 184.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 191.[digitalizált]
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 209.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 275.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 278.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 280.[digitalizált]
RPHA-szám: 1492.

Forrás: Balassa Balintnak, es, Kolozsvár, 1677 (RMK I 1212/A), p. 23. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 20798.

MAS.

In laudem Confiniorum.

1 VItezek mi lehet,
2 E’ ſzéles föld felett,
3 Szebb dolog a’ Végek-nél?
4 Holott ki-keletkor,
5 A’ ſok ſzép madár ſzóll,
6 Mellyel ember ugyan él,
7 Mezö jó illatot,
8 Az ég ſzép harmatot,
9 Ad, melly kedves mindennél.

10 Ellenség hirére,
11 Vitézeknek ßi-ve,
12 Gyakran ott fel-buzdúl,
13 Söt azon kivül-is,
14 Csak jó kedvéböl-is,
15 Vitéz probálni indúl,
16 Holott ſebeſſedik,
17 öl, fog, vitézkedik,
18 Homlokán vér lé csordúl.

19 Veres záſzlók alatt,
20 lobogos ko-piát,
21 Vitézek ott viſelik,
22 Roppant ſereg elött,
23 Távoly a’ ſik mezöt,
24 ſzéllyel nyargallyák, nézik,
25 A’ párducz kápákkal,
26 Fényes ſiſakok-kal,
27 Forgókkal ſzép mindenik.

28 Jó ſzerecsen lovak,
29 Alattok ug-rálnak,
30 Hogy ha trombita riatt,
31 Köztök ki ſtrását ál,
32 Ki lováról le-ſzál,
33 Nyugſzik reggel hol virratt,
34 Midön éjten ejjel,
35 Csataviſeléſſel,
36 Mindenik lankatt, fáratt.

37 Az jó hirért, nevért,
38 A’ ſzép tiß-teſségért,
39 ök mindent hátra had-nak,
40 Emberségröl példát,
41 Vitéz-ſégröl formát,
42 Mindeneknek ök adnak,
43 Midön, mint jó Solymok,
44 Mezön ſzéllyel járnak,
45 Vagdal-koznak, futtatnak.

46 Ellenséget látván,
47 örömmel ki-áltván,
48 ök kopiákat törnek,
49 S’ha ſulyoſon vagyon,
50 A’ dolog harczo-kon,
51 Szólitatlan meg térnek,
52 Sok vérben fertezvén,
53 Arczúl reá tér-vén
54 üzöt ſokſzor meg-vernek.

55 A’ nagy ſzéles mezö,
56 S’a’ ſzép liget erdö,
57 Sétáló palotájok,
58 Az útaknak leſe,
59 Kemeny harczok he-lye,
60 Tanúló oskolájok,
61 Csatán va-ló éhség,
62 Szomjúság, s’nagy hév-ség,
63 Fáradtság mulatságok.

64 Az éles ſzablyákkal,
65 Méltán örvendeznek,
66 Mert fejeket ök ßed-nek,
67 Viadal helyeken,
68 Véreſen, ſebeſſen,
69 Halva ſokan feküſznek.
70 Sok vad, madár gyomra,
71 Gyakran koporſoja,
72 Vitézül holt teſteknek.

73 Oh végbélieknek,
74 Iffiú vitézek-nek,
75 Dicsiretes ſerege,
76 Kiknek e’ világon,
77 Szerte ſzerint vagyon,
78 Mindeneknél jó neve,
79 Mint ſok fát gyümölcsel,
80 Sok jó ſzerencsék-kel,
81 Adgyon Iſten mezökbe.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.