Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 7.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 10.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 13r.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 17.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 23.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 26.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 29r.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 31.
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 36v.
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 39.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 43.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 45v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 50v.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 53.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 57.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 61.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 65r.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 68.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 72.
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 77.
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 80.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 83.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A2r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A4r.
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 243.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 270.
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 283.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 285.
Igaz általút (RPHA 3000)p. 289.
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 292.
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 295.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 300.
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 305.
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 309.
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 311.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 315.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 326.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 331.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 337.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 347.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 351.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 358.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 362.
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 367.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 378.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 408.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 517.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 521.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 525.
RPHA-szám: 0992.

Forrás: Balassi Bálintnak es, Lőcse, 1671 (RMNy 3667, RMK I 1119/A), p. 72. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 18167.

MAS

Pſalm 42.

1 Mint a ſzomjú ſzarvas kit vadáſz rettentett,
2 Hegyeken, völgyeken ſzél-lyel mind kergetett,
3 Ri, leh, s’ alig vehet ſzegény leleg-zetet,
4 Keres kút fejeket.

5 Ugy keres Ur Iſten lel-kem moſt tégedet,
6 Szerte mind kiáltván a te ſzent nevedet,
7 Szabadulására hogy onts kegyelmedet,
8 Mint forrásfejedet.

9 Etelem mert nintsen foháſzkodás nélkül,
10 Italom tsak méreg keſerü köny-vemtöl,
11 Midön illy ſzót hallok én ellenségemtöl,
12 Kiben lelkem el hül.

13 Mond: te ſzám kivetett, nyavalyás meg-romlott,
14 Amaz reménletted Iſtened moſt holott?
15 Töled im-már régen talám el haſon-lott,
16 Hogy vagy illyen romlott.

17 Mely ſzó tsak meg nem öl nagy ſzégyenletemben,
18 Hogy kevély ellenség azt veti ſzememben,
19 Kin el-keſeredem, s’ ottan jút e-ſzemben,
20 Mint éltem he-lyemben.

21 Midön nagy ſereggel, zengéſſel, bongáſſal,
22 Tem-plomodban mentem ſzen-telö áldaſſal,
23 Szintén az aj-todig ſok ſzép hangoſſág-gal,
24 Olly nagy méltósággal.

25 De te mindazáltal ſzom-jú lelkem ne fély,
26 Söt régi Uradban minden ellen re-mély,
27 Bizván kegyelmé-ben, hidgy és tsendeſen ély,
28 Gonoſzt hozzá ne vély.

29 Mert még meg tériti régi ſzerentsédet,
30 Kiben virágoztat jókkal ugy té-gedet,
31 Tel után tavaſzal mint a’ ſzép kerteket,
32 Meg-áldgya fejedet.

33 Kiért mondaſz te-is né-ki ditsiretet,
34 Mint egy file-mile ſok ſzép énekeket,
35 Ambár ſzenvedgyek hát érte mindeneket,
36 Nyellyek bút és mérget.

37 Tsak légyen korosként lelkével mellettem,
38 Hogy fájdalmam miatt ne veſz-ſzen életem,
39 Mint Jordán és Hermon fogyhatatlan hitem,
40 Légyen erös lelkem.

41 Mert ha Tenger búſul parantsolattyára,
42 Hat rám-is ö ereſzt bút bünös fiara,
43 Támaſzkodom azért jó a-karattyára,
44 Mint Atyám karjára.

45 Föképpen hogy tudom már hogy nem ſokára,
46 Meg-könyörül rajtam, az boſzſzúságára,
47 A’ ki járt életem veſztére, s’ kárára
48 Szégyen-vállására.

49 Kiért áldom ötet erös köſziklámot,
50 Tsak ne had-gya fogyni-el bizodalma-mot,
51 Mikor boſzontáſſal gyújtyák nyavalyámot
52 Mint olajjal lángot.

53 Mondok: Tsak ne kérd-gyék hogy hol én Iſtenem?
54 Mert mérgemben akkor nem tudok mit tennem,
55 Hogy azzal terjeſztik ke-ſervemet bennem,
56 Kéſz vólnék hólt lennem.

57 No azért el-bádgyatt lelkem te ne busuly,
58 buzgó imádsággal söt Uradra bo-ruly,
59 Erös reménséggel tsak ö hozzá ſzoruly,
60 Töle el ne forduly.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.