Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 1.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 8.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 12.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)f. 15v.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 20.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 27.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 30.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 33v.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 35.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 42r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 45.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 50.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 52r.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 58r.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 61.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 65.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 71.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 76r.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 80.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 84.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 90.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 93.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 97.[digitalizált]
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A2r.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A4v.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 287.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 313.[digitalizált]
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 315.[digitalizált]
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 335.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 338.[digitalizált]
Igaz általút (RPHA 3000)p. 342.[digitalizált]
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 345.[digitalizált]
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 348.[digitalizált]
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 353.[digitalizált]
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 359.[digitalizált]
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 364.[digitalizált]
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 367.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 371.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 385.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 391.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 396.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 408.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 411.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 422.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 426.[digitalizált]
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 433.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 446.[digitalizált]
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 479.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 607.[digitalizált]
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 616.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 617.[digitalizált]
RPHA-szám: 3003.

Forrás: Balasi Bálintnak, es, Pozsony, 1676 (RMK I 1207), p. 287. [digitalizált]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 12443.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.