Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 1v.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 5.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 7.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 9.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 12.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 15.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 17.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 19r.[digitalizált]
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 20.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 24v.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 26.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 29.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 30.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34r.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 35.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 38.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 41.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 44.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 45.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 48.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 51.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 53.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 55.[digitalizált]
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A5r.[digitalizált]
Kedvező szemeddel nézz szent Isten reám (RPHA 3003)p. 165.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)p. 182.
Nincsen segítségem kívüled, Istenem (RPHA 1084)p. 193.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 195.
Igaz általút (RPHA 3000)p. 197.
Katonák hadnagya, Istennek jobb karja (RPHA 0711)p. 199.
Minden dolgok között láthatsz viszálytatást (RPHA 0954)p. 201.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 204.
Szűz Mária lakozván Názáretben (RPHA 3515)p. 208.
Mi Urunk s édes Atyánk (RPHA 3001)p. 210.
Adjunk hálát Istenünknek (RPHA 3516)p. 212.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 214.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 222.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 225.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 229.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 236.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 238.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 243.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 246.
Rettenetes rút gyászt, mint egy ijesztő vázt, én szívemen viselvén (RPHA 1206)p. 250.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 257.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 277.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 352.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 355.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 358.
RPHA-szám: 1212.

Forrás: Balassi Bálint és, Lőcse, 1670 (RMNy 3665, RMK I 1106/A), p. 45. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 12164.

MAS

Ebben a’ Noe bárkájából el-re- pült Galamb állapottyához ha- ſonlitván allapotiyat, keri Iſtent, hogy eletének sürü nagy veßelye- ben ontsa reá kedvét áldásának bárkájában való béfogadásával mentse meg ſok kiſirtettöl fejét.

1 SEgély-meg engemet én é-des Iſtenem,
2 Reméntelen-ſęgben ne hadgy el ſillyednem,
3 Im minden el-hagyott: Nintsenhová lennem,
4 Nem tudok mit tennem.

5 Sok nyavalya miatt apadott hitemet,
6 Moſt többits-meg ben-nem, ſegélvén engemet,
7 Kit e’ vi-lág utál, tsufolván engemet,
8 Ve-ſzett eletemet.

9 Mint Galamb, ki Noe Bárká-jából repült,
10 Nagy viz özön miatt meg bárkara került,
11 Szá-jában ágat hozván, meg-tetejé-re ült,
12 Ki zöld ággal újult.

13 Szintén ugy moſt lelkem ö nagy inſęgében,
14 Meg te reád ke-rült kételenſęgében,
15 Noha el-hagyott vólt: moſt reménletté-ben,
16 Rád ſzállot hitiben.

17 Uj könyörgéſt hozott nékedúj ág helyett,
18 Ki jó reménſęggelvirágzott, zöldellett,
19 S’ adgya ö magát-is kezedbe e’ mellett,
20 Igy vár bárkád felett.

21 Mint egy nagy bárkádban ved bé azért ſzegént,
22 Jó áldomáſod-ban fogadáſod ſzerént,
23 Hogy a’kétſęg miat el ne hadgyon meg-ént,
24 Téged ſzentſęges fént.

25 Kiböl Uram néked de mi haſz-nod lenne?
26 Ha a’ kétſęg miatt ö pokolra menne,
27 Lám már meg-váltottad hogy ne égne benne,
28 Söt iót érdemlene.

29 Régen egy galambot ha Noe meg-tartott,
30 Hát hogy hadnál engem kit Fiad meg-váltott,
31 Ki tégéd keſerveſen régen kiáltott,
32 Szive ſzerént áldott.

33 Segély azért engem kegyel-mes Iſtenem,
34 örvény fenekére ne hadgy alá mennem,
35 Kiért a’mig élek kéſz vagyok hü len-nem,
36 Nagy háládáſt tennem,
37 Szent neved ditsirnem.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.