Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Erdélyben való gondolkodásában (explicit) (RPHA 0132)f. 30r.
Bírák, néktek szólok, kérlek, hallgassátok (RPHA 3221)f. 30v.
Imhol vagyok, édes Uram, Istenem (RPHA 0580)f. 31v.
Szegény keresztyénség, kezdel megvakulni (RPHA 1302)f. 34r.
Ezerötszázhatvanhat esztendőben (explicit) (RPHA 0283)f. 43r.
Drága dolgot mondok, kérlek, hallgassátok (RPHA 0290)f. 44v.
A hatalmas Isten, királyok királya (RPHA 0012)f. 51r.
Panaszolkodunk most országunknak ily nagy pusztaságán (RPHA 1171)f. 54r.
Abigail asszony históriáját (RPHA 0056)f. 56v.
Régi nagy időben vala Asszíriában (RPHA 1197)f. 61v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, és mindeneknek kegyelmes (RPHA 0896)f. 69v.
Nosza, keresztyén nép, hallgass nagy dolgokra (RPHA 1091)f. 70r.
Minden embert erre szívem szerint intek (RPHA 0958)f. 72v.
Csak rövideden most szóljunk a szent keresztségről (RPHA 0221)f. 78v.
Dicsérlek téged, mennybéli Isten, én édes Teremtőm (RPHA 0280)f. 84r.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)f. 84v.
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)f. 85v.
Sok hálaadással mi most tartozunk (RPHA 1251)f. 87v.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 88r.
Mostan egy ifjú megházasodott (RPHA 1011)f. 90r.
Sokszor kértem én az Istent nagy szívem szerint (RPHA 1291)f. 91r.
Mennybéli Úristen, hallgass meg engemet az én könyörgésemben (RPHA 0885)f. 92r.
Szóljunk a Szent Ágostonnal mostan a mennyországról (RPHA 1338)f. 93r.
Gyalu várban kínjaiban, szerzette kilencvennégyben (explicit) (RPHA 0428)f. 96r.
Megfoghatatlan, kegyes istenség (RPHA 0862)f. 96r.
Emlékezzél, kérlek, ó, emberi állat (RPHA 0362)f. 96v.
Emlékezzünk mi nagy veszedelmünkről (RPHA 0375)f. 98r.
Gyakor históriákat, tudom, hallotok (RPHA 0438)f. 103r.
Halljunk egy szép példát a régi eleinkről (RPHA 0514)f. 115v.
Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben (RPHA 1052)f. 120r.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 121r.
Egy régi dologról szép krónikát mondok (RPHA 0322)f. 121v.
Józsefnek megmondom az ő krónikáját (RPHA 0707)f. 133v.
Majdan nektek mondok jeles nagy csudát (RPHA 0852)f. 146v.
Szertelen veszedelem reánk szálla (RPHA 1335)f. 155r.
Legyünk készek, keresztyének, lelkünkben (RPHA 0840)f. 161v.
Tiszteletes személyek, kik itt jelen vagytok (RPHA 1385)f. 166v.
(RPHA 4044)f. 167r.
Gondja között egy fő gondja embernek (RPHA 0430)f. 179r.
Drága dolgot beszélek, kérlek, meghallgassátok (RPHA 0289)f. 182v.
Például nekünk mit mondott az Isten (RPHA 1176)f. 191r.
Régen, nagy időben, a vízözön után (RPHA 1192)f. 194r.
Incipit: Nosza, keresztyének, halljunk régi dolgot. RPHA-szám: 1091.
Cím: Historia prophetae Ionae et civitatis Ninive.
Forrás: Lugossy-kódex, 1629-1635 (Stoll 47), f. 70r. Felekezet: világi.
Változatazonosító: 6797.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.