Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 3.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 5.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 8.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 9.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 9v.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 10.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 11.
Mi, keresztyének, teneked (RPHA 0916)p. 13.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 15.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 17.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 18.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 19.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 21.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 24.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 26.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 26.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 29.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 31.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 33.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 35.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 55.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 57.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 60.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 61.
Kegyes, mindenható Isten, hallgasd meg (RPHA 0722)p. 64.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 65.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 67.
Jézus, üdvösségnek feje (RPHA 0678)p. 69.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 83.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 87.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 90.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 92.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 93.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 95.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 97.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 99.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 104.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 106.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 141.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 143.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 145.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 148.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 151.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 153.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 155.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 156.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 159.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 160.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 163.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 164.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 165.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 167.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 167.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 169.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 171.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 172.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 174.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 177.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 179.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 181.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 186.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 187.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 190.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 194.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 197.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 199.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 200.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 202.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 203.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 205.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 206.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 211.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 213.
Mi hiszünk az egy Istenben (RPHA 0910)p. 241.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 255.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)p. 258.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 273.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 274.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 275.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 275.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 276.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 276.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 277.
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)p. 278.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 278.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 279.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 279.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 280.
Igazságnak tanítója, hamisságnak elrontója (RPHA 3505)p. 281.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 282.
RPHA-szám: 0962.

Forrás: Spáczai graduál, 1619 (Stoll 38), p. 67. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 9933.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.