Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Dicsértessél, Atya Isten, mennyekben, hálát adok fölségednek mindenben (RPHA 0282)p. 6.
Szent Dávid király háborúságában, panaszolkodik (RPHA 1307)p. 36.
Dicsérjed, áldjad, én lelkem (RPHA 0266)p. 38.
Emlékezzél, Úristen, híveidről (RPHA 0368)p. 42.
Neked, mennyei szent Atyánk, könyörgünk (RPHA 1062)p. 44.
Láss hozzám, Úristen, kegyelmes szemeiddel (RPHA 0825)p. 46.
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 51.
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 64.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)p. 69.
Bizonytalan voltát világ állapotjának (RPHA 0182)p. 84.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 90.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 98.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)p. 109.
Uram Isten, ki igértél oltalmat (RPHA 1426)p. 162.
Krisztus, ki vagy nap és világ, minket sötétségben ne hagyj (RPHA 0804)p. 177.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)p. 179.
A keresztyénségben igaz vallás a hitben (RPHA 0017)p. 181.
Az Atya Úristen Ádámot hogy teremté, ki beszédét (RPHA 0118)p. 184.
Mi Atyánk, Atya Isten, vezérünk, Fiú Isten (RPHA 0903)p. 188.
Dicséretes a gyermek (RPHA 0258)p. 195.
E nap nekünk dicséretes nap, bizony vígasságnak napja (RPHA 0295)p. 198.
Úristen veletek (RPHA 1444)p. 201.
Jer, mindnyájan örüljünk (RPHA 0656)p. 204.
Krisztus Jézus születék (RPHA 0799)p. 208.
Jézus, születél üdvösségünkre (RPHA 0677)p. 211.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)p. 213.
Nekünk születék mennyei király, kit Üdvözítőnknek (RPHA 1066)p. 218.
Megteljesíté az Atya Isten (RPHA 0872)p. 223.
Gyermek születék Bethlehemben, kin örül a Jeruzsálem ... Szűz Máriától (RPHA 0448)p. 226.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)p. 228.
Atyának bölcsessége isteni bizonyság (RPHA 0114)p. 230.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 233.
Ó, Jézus, mi Üdvözítőnk (RPHA 1116)p. 235.
Krisztus feltámada, nekünk örömet ada (RPHA 0794)p. 237.
Krisztust megfeszíték kegyetlen zsidó népek (RPHA 0817)p. 239.
Krisztus feltámada igazságunkra (RPHA 0784)p. 243.
Krisztus feltámada, mi bűnünket elmosá, és kiket ő szerete (RPHA 0790)p. 246.
Krisztus mennybe felmene nekünk helyet szerzeni, ül Atyjának (RPHA 0808)p. 248.
Krisztus mennyekbe felmene nekünk helyet szerzenie, Atyjával (RPHA 0806)p. 253.
Pünkösd napja betelvén (RPHA 1184)p. 259.
A Pünkösd ünnepnapján tanítványok egy házban (RPHA 0035)p. 264.
A Pünkösdnek jeles napján Szentlélek Isten küldeték (RPHA 0037)p. 271.
Jövel, Szentlélek Úristen, lelkünknek vigassága (RPHA 0702)p. 276.
Pünkösdnap a Szentlélek Úristen (RPHA 1185)p. 280.
RPHA-szám: 0872.

Forrás: Egy néhány szép soltárok, Várad, 1648 (RMNy 2251, RMK I 818), p. 223. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 17286.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.