Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 24.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 29r.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34v.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41v.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 96.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 126.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 129r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 130.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 132.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 155.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 165.[digitalizált]
RPHA-szám: 0180.
Cím: Ebben is könyörög bűne bocsánatjáért, és hálákat is ad, hogy Istenhez való megtérése által kedvet lelt Istennél, s az által örök kárhozattól megszabadult. Akrosztichon: A versnek van akrosztichonja. BALASI BALINT(E). Főcím: Más.. Élőfej: Balassa Bálintnak Istenes Éneki..
Forrás: Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 6. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 7943.

MAS.

Ebben-is könyörög büne bochánattyáért, és hálákat-is ád, hogy Iſtenhez való megh téréſe által kedvet lelt Iſtennél, s-az által örök kárhozattól meg ſzabadúlt.

1 BIzonnyal ismérẽ raytam nagy haragod,
2 Felſęges Ur Iſten és kemény oſtorod,
3 Kivel tagaimat.
4 Büneimért nékem igen oſtorozod.

5 Alázatos ſzivel Uram téged kérlek,
6 Ellenem fel emelt kezeidet tarch meg,
7 Szent Iſten könyich meg.
8 Irgalmaſſágod-is én hozzám mutaſd megh.

9 Láttam büneimet kikkel életemben,
10 Vétkeztem ellened vitt ördögh az bünben,
11 Es az teſt az rörben.
12 De meg ſem gondoltã hogy igy járjak ebbẽ.

13 Anyámnak mehében bünben fogantattã,
14 Melyböl noha töled ki moſogattattam,
15 De gyarlón marattam,
16 Es annak utánna viſzſza tántorottam.

17 Sokſága bünömnek rettegtet engemet,
18 Nagy irgalmaſſágod de biztat engemet,
19 Siratván bünömet,
20 Es ſzüböl ohaytom kegyelmeſſęgedet.

21 Illik hogy el fordúlly Uram büneimrül,
22 Kivel rakva vagyok talpig mind terétül,
23 De kegyeſsęgedtül,
24 Nẽ illik hogy megh foſz irgalmaſsagodtól.

25 Bochásd meg kötelét inkább ajakimnak,
26 Kik ſzüntelen téged fel magaſztallyanak,
27 Hálákat adgyanak,
28 Jó vóltodért néked hiven ſzólgállyanak.

29 Az én lelkemis kéſz mindenkor dichirni,
30 Irgalmaſſágodért nagy hálákat adni,
31 Rólad emlekezni,
32 Gondolatim raytad mindenkor tartani.

33 Légyen ez énnékem az én büneimért,
34 Nagyobbal-is néked mert tartozom ezért,
35 Nagy ſok vétkeimért,
36 Engem el nem vetél ſok álnokſágimért.

37 Im ha büneimböl ki nem térek vala,
38 Vagy hogy vétkeimböl ki nem emelſz vala,
39 Im mint veſzek vala,
40 Eörök kárhozatra tántorodom vala.

41 Néked azért nyelvem hiven énekellyen,
42 El vött javaidért tégedet dichirjen,
43 Es hóltig tiſztellyen,
44 Hogy annak utánna örökké élheſſen.

45 Tanuſágra ſzerzé ez verſeket öſzve,
46 Kinek neve vagyon az verſek fejébe,
47 Magát megh iſmérte,
48 Es ajánlya magát Iſtennek kezébe.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.