Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 24.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 29r.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34v.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41v.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 96.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 126.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 129r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 130.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 132.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 155.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 165.[digitalizált]
RPHA-szám: 0040.
Cím: Primus. Ad deum Patrem pro levamine malorum. Főcím: Hymni tres ad Sacrosanctam Trinitatem. . Élőfej: Balassa Bálintnak Istenes Éneki.
Forrás: Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 24. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 7784.

Hymni tres ad Sacroſanctam Trinitatem.

PRIMUS.

Ad Deum Patrem pro levamine malorum.

1 AZ ſzent Háromſágnak elſö ſzemélye,
2 Atya Iſten dichöſſéges felſége,
3 Mind ez ſzéles világnak teremtöje,
4 Tekinch reám illyen veſzett ſzegényre.

5 Mench ſ-vezeſs ki Uram az ſok ve-ſzélyböl,
6 Viſely gondott rólam te árvád felöl,
7 Ne ſzakadgyak el töled Iſtenemtöl,
8 Segélly, kiáltok chak hozzád egyedül.

9 Veſzett fejemnek mert olly állapat-tya,
10 Mint hajónak kit el vert Tenger hab-ja,
11 Ninch ſenki vezére ſ-kormán tartója,
12 Az ſok víz közt chak az te kezed ója.

13 Reméntelen mindeneknél életem,
14 Látván veſztem örül ſok ellenſégem,
15 Chó-válván fejeket tréfálnak engem,
16 Baràtimis mind idegenek tölem.

17 Gondod ninch rám mert mindenik azt tudgya,
18 Hogy eddig-is éltem ki ki chudallya,
19 Ennek ugy mond melly ve-ſzett állapattya,
20 Iſten az, nem ember ki ſzabadittya.

21 De mind ennyi ſok háboruimban-nis,
22 Erzi lelkem hogy reménſég kivül-is,
23 Chudaképpen még ki menteſz végre-is,
24 Noha nem látom moſt eggy ſzál mód-gyát-is.

25 Azért ez lelkem érzette ſok mod-gyát,
26 Ne halgaſd el meg ſzabaduláſo-mat,
27 Mert ha el veſzek-is Uram mi haſz-nod?
28 Azzal ugyan nem öregbül hatal-mod.

29 De ha megh menteſz ez jók kö-vetkeznek,
30 Eggyik az hogy mind hólto-mig dichirlek,
31 Máſik meg ez hogy azok-is meg térnek,
32 Kik ſegedelmedröl kétſé-geſkednek.

33 Terjezd ki rám fényes orczád vilá-gát,
34 Szárazd azzal ſzemeim könyves vól-tát,
35 Mert chak te fényed ſiralmat ſzáraſzt-hat,
36 búbúl menthet, ſ-jóra mindent for-dithat.

37 Nabugodonozort hét eſztendöre,
38 Vived iſmet az Királyi felſégre,
39 Meg ſzán-ván ſzemedet vetéd ſzegényre,
40 Azért te-kinch réám-is illy veſzetre.

41 Kiért velem eggyüt földi kerekſég,
42 Dichir téged oh mennyei nagy felſég,
43 Veſzendönek ki vagy igaz ſegitſégh,
44 Dichöſſégeddel tellyes miud föld, ſ-mind Eeg.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.