Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 24.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 29r.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34v.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41v.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 96.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 126.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 129r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 130.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 132.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 155.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 165.[digitalizált]
RPHA-szám: 1492.

Forrás: Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 130. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 20805.

MAS

In Laudem Confiniorum.

1 VItézek mi lehet,
2 E’ ſzéles föld felett,
3 Szeb dolog a’ végeknél?
4 Holott ki-keletkor,
5 A ſok ſzép madár ſzóll,
6 Kivel ember ugyan él,
7 Mezö jó illatot,
8 Az Eg ſzép harmatot,
9 Ad ki kedves mindennél,

10 Ellenség hirére,
11 Vitézeknek ſzive,
12 Gyakorta ott fel-buzdúl,
13 Söt azon kivül-is,
14 cſak jó kedvébül-is,
15 Vitéz probálni indúl.
16 Holott ſebeſedik,
17 öl, fog, vitézke-dik,
18 Homlokán vér le-tſordúl.

19 Veres záſzlók alatt,
20 Lobogós kopiát
21 Vitézek ott viſelik,
22 Roppant ſereg elött,
23 Távúl a’ ſik mezöt,
24 Széllyel nyargallyák, nézik,
25 Az párdutz kápákkal,
26 fényes ſi-ſakokkal,
27 forgókkal ſzép mindenik.

28 Jó ſzeretſen lovak,
29 Alattok ugral-nak,
30 Hogy ha trombita riadt,
31 Köztök ki ſtrását áll,
32 Ki lováról lé ſzáll,
33 Nyugſzik reggel hol virradt,
34 Midön éjten éjel,
35 Tſata viſeléſſel,
36 Mindenik lankadt, fá-radt.

37 A’ jó hirért névért,
38 A’ ſzép tiſzteſsé-gért,
39 ök mindent hátra hadnak,
40 Em-berségröl példát,
41 Vitézségrül for-mát,
42 Mindeneknek ök adnak,
43 Midön mint jó Sólymok,
44 Mezön ſzéllyel járnak,
45 Vagdalkoznak futtatnak.

46 Ellenséget látván,
47 örrömmel kiált-ván,
48 ök kopiákat törnek,
49 S’ ha ſúlyoſ-ſan vagyon,
50 A’ dolog harczokon,
51 Szólli-tatlan meg-térnek,
52 Sok vérbe fertezvén,
53 Arczúl reá térvén,
54 üzöt ſokſzor meg-vernek.

55 A’ nagy ſzéles mezö,
56 S’ a’ ſzép liget erdö,
57 Sétáló palotájok,
58 Az útaknak le-ſe,
59 Kemény harczok helye,
60 Tanuló os-kolájok,
61 Tsatán való éhség,
62 Szomjúság s’ nagy hévség,
63 Fáratság múlatságok.

64 Az éles ſzablyákkal,
65 Méltán örven-deznek,
66 Mert fejeket ök ſzednek,
67 Via-dal helyeken,
68 véreſſen, ſebeſſen,
69 Hal-va ſokan feküſznek,
70 Sok vad madár gyomra
71 gyakran koporsója,
72 Vitézül hólt teſteknek.

73 Oh végbélieknek,
74 iffiú vitézeknek,
75 Dicſiretes ſerege,
76 Kiknek ez világon,
77 Szerte ſzerént vagyon,
78 Mindeneknél jó neve,
79 Mint ſok fát gyümölcſel,
80 Sok jó ſzerentcsékkel,
81 Aldgyon Isten mezöbe.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2023.