Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 24.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 29r.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34v.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41v.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 96.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 126.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 129r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 130.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 132.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 155.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 165.[digitalizált]
RPHA-szám: 0842.

Forrás: Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 20. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 17101.

MAS.

Haboruit, ſzive faydalmát ſzámlálván, kéri Iſtent, hogy kétſegbén eſeſtöl oltalmazza.

1 LElkemnek hozzád való buzgó kiál-táſa,
2 Juſſon elödben valaha már o-haytáſa,
3 Ne hadgy veſznem bünöm miatt lelkem váltſága,
4 Nyuych, ki ſegitö karo-dat ſzabadſágomra.

5 Angyaloknak ſ-embereknek erös I-ſtene,
6 Ióval forró kegyelemnek élö kút feje.
7 Irgalmas, hü, türhetö vagy téteményidbe,
8 Engedd lellyek kedvet ſzent ſzinednek e-lötte.

9 Látod engem ſok háború mínt el buritott,
10 Veſzedelem minden felöl körül bé fogott,
11 Nagy hatalma chak te reád immár ſzoritott,
12 Emberi ſegitſęgröl min-dentöl meg foſztott.

13 Ne hadgy azért én Iſtenem veſze-delmemben,
14 Belölem az faydalmat vedd ki kegyelmeſſen,
15 Akar vigaſztaláſoddal ſ-akar már képpen,
16 Chak könnyebich meg hogy ne legyen türhetetlen.

17 Hald meg imádſágim, nékem kit te alkottál,
18 Ha bünömért oſtoroddal meg hóldóltattál,
19 Juſſon eſzedben az mit ré-genten fogadtál,
20 Hogy mihelt néked kö-nyörgök ſzabaditanál.

21 Elſz Iſtenem ſ-nem akarod veſzedel-memet,
22 De kévánod megh tértemet és életemet,
23 Ne hadgy el hát engem-is nyo-morúlt hivedet,
24 Ki bünéböl hozzád tér-vén tégedet követ.

25 Ne emlekezzél ez után gonoſzſá-gimról,
26 Mond ezt inkább én lelkemnek te jó vóltodból,
27 Im én ki te idvöſſęged vagyok: ſok búdból
28 ki menteni jelen va-gyok, azért ne búſúlly.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.