Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.[digitalizált]
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.[digitalizált]
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.[digitalizált]
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.[digitalizált]
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.[digitalizált]
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.[digitalizált]
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.[digitalizált]
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.[digitalizált]
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.[digitalizált]
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 24.[digitalizált]
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.[digitalizált]
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)f. 29r.[digitalizált]
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.[digitalizált]
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.[digitalizált]
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)f. 34v.[digitalizált]
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.[digitalizált]
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.[digitalizált]
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41v.[digitalizált]
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.[digitalizált]
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.[digitalizált]
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.[digitalizált]
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.[digitalizált]
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.[digitalizált]
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.[digitalizált]
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.[digitalizált]
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 96.[digitalizált]
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.[digitalizált]
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.[digitalizált]
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.[digitalizált]
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.[digitalizált]
Pusztában zsidókat vezérlő jó Isten (RPHA 1186)p. 126.[digitalizált]
Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje (RPHA 0090)f. 129r.[digitalizált]
Vitézek, mi lehet e széles föld felett szebb dolog a végeknél (RPHA 1492)p. 130.[digitalizált]
Ó, én édes hazám, te jó Magyarország, ki keresztyénségnek (RPHA 1107)p. 132.[digitalizált]
Várom, Uram Isten, fejemre kedvedet (RPHA 1468)p. 155.[digitalizált]
Mire bánkódol, ó te, én szívem (RPHA 0999)p. 165.[digitalizált]
RPHA-szám: 0712.

Forrás: Balassa Bálintnak istenes, Nagyszombat, 1699 (RMK I 1546/C), p. 12. [digitalizált] [betűhű átirat]. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 11799.

MAS.

Könyörög Iſtennek, hogy buydoſáſában viſellye kegyelmeſen gondgyát, s-terjeſzſze-is reá újob áldáſát.

1 KEgyelmes Iſten
2 kinek kezében
3 élete-met adtam,
4 Viſeld gondomat,
5 ve-zérld útamat,
6 mert chak rád marattam.

7 Gyermekſégemtül
8 fogván, egyedül
9 chak te töled vártam,
10 Mint Atya utan,
11 fiu kiáltván,
12 könyörög-vén jártam.

13 Moſtis chak benned
14 reménſęgemet
15 Uram helyheſztettem,
16 Magam rád hat-tam,
17 s-rád támaſzkottam,
18 te alád vetet-tem.

19 Mi haſznod benne
20 hogy ha veſzélyre
21 jutok kétſegh miatt,
22 Kit fiad által
23 hoz-zád váltottál,
24 mint fogadott fiát.

25 Halgas meg azért
26 te nagy nevedért
27 én könyörgéſemben,
28 Mutaſd megh jódat,
29 ſok áldáſidat
30 az én ſzerenchémben.

31 Add meg énnékem
32 én reménſégem
33 ſzerént való jódat:
34 Ald meg fejemet,
35 ki bizik benned,
36 viſellyed gondomat.

37 Az ſzép harmatot
38 miként hullatod,
39 tavaſz-ſzal virágra,
40 Sok jódat Uram
41 ugy hullaſd reám
42 te régi ſzólgádra.

43 Hogy mind hóltomigh,
44 ſzivem legyen vigh,
45 téged magaſztalván,
46 Mindenek elött,
47 s-mindenek fölött,
48 ſzent nevedet áldván.

49 Ezeket irám
50 az Tenger pártyán
51 O-ceanum mellett,
52 Kilenczven eggyet
53 mikor jedzették
54 más fęl ezer felett.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.