Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 23.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 29.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 34.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41r.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 95.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.
Mennyekben lakozó, imádandó felség (RPHA 0892)p. 176.
RPHA-szám: 0040.
Cím: Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem. Primus ad Deum Patrem pro levamine malorum.
Forrás: Balassi Bálint-Rimay János: Balassa Balintnak istenes, Bécs, 1633 (RMNy 1599), p. 23. [betűhű átirat]. Hasonmás-kiadás: Gyarmati Balassa Bálintnak istenes énekei, Bp. 1994. Kötet szerzője: Balassi Bálint-Rimay János. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 2706.

Hymni tres ad Sacroſanctam Trinitatem.

PRIMUS.

Ad Deum Patrem pro levamine malorum.

1 AZ ſzent Háromſágnak elſö ſzemélye,
2 Atya Iſten dichöſſéges felſége,
3 Mind ez ſzéles világnak teremtöje,
4 Tekinch reám illyen veſzett ſzegényre.

5 Mench ſ-vezeſs ki Uram az ſok ve-ſzélyböl,
6 Viſely gondott rólam te árvád felöl,
7 Ne ſzakadgyak el töled Iſtenemtöl,
8 Segélly, kiáltok chak hozzád egyedül.

9 Veſzett fejemnek mert olly állapat-tya,
10 Mint hajónak kit el vert Tenger hab-ja,
11 Ninch ſenki vezére ſ-kormán tartója,
12 Az ſok víz közt chak az te kezed ója.

13 Reméntelen mindeneknél életem,
14 Látván veſztem örül ſok ellenſégem,
15 Chó-válván fejeket tréfálnak engem,
16 Baràtimis mind idegenek tölem.

17 Gondod ninch rám mert mindenik azt tudgya,
18 Hogy eddig-is éltem ki ki chudallya,
19 Ennek ugy mond melly ve-ſzett állapattya,
20 Iſten az, nem ember ki ſzabadittya.

21 De mind ennyi ſok háboruimban-nis,
22 Erzi lelkem hogy reménſég kivül-is,
23 Chudaképpen még ki menteſz végre-is,
24 Noha nem látom moſt eggy ſzál mód-gyát-is.

25 Azért ez lelkem érzette ſok mod-gyát,
26 Ne halgaſd el meg ſzabaduláſo-mat,
27 Mert ha el veſzek-is Uram mi haſz-nod?
28 Azzal ugyan nem öregbül hatal-mod.

29 De ha megh menteſz ez jók kö-vetkeznek,
30 Eggyik az hogy mind hólto-mig dichirlek,
31 Máſik meg ez hogy azok-is meg térnek,
32 Kik ſegedelmedröl kétſé-geſkednek.

33 Terjezd ki rám fényes orczád vilá-gát,
34 Szárazd azzal ſzemeim könyves vól-tát,
35 Mert chak te fényed ſiralmat ſzáraſzt-hat,
36 búbúl menthet, ſ-jóra mindent for-dithat.

37 Nabugodonozort hét eſztendöre,
38 Vived iſmet az Királyi felſégre,
39 Meg ſzán-ván ſzemedet vetéd ſzegényre,
40 Azért te-kinch réám-is illy veſzetre.

41 Kiért velem eggyüt földi kerekſég,
42 Dichir téged oh mennyei nagy felſég,
43 Veſzendönek ki vagy igaz ſegitſégh,
44 Dichöſſégeddel tellyes miud föld, ſ-mind Eeg.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.