Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 23.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 29.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 34.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41r.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 95.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.
Mennyekben lakozó, imádandó felség (RPHA 0892)p. 176.
RPHA-szám: 1212.

Forrás: Balassi Bálint-Rimay János: Balassa Balintnak istenes, Bécs, 1633 (RMNy 1599), p. 42. [betűhű átirat]. Hasonmás-kiadás: Gyarmati Balassa Bálintnak istenes énekei, Bp. 1994. Kötet szerzője: Balassi Bálint-Rimay János. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 12162.

MAS.

Ebben az Noé bárkájábol el repült Galamb állapattyához haſonlitván állápattyát, kéri Istent, hogy életének ſürü nagy veſzélyben oncha-reá kedvet s-áldáſának bárkájában való be fogadáſával, menche meg ſok kiſirtettöl fejét.

1 SEgélly meg engemet én édes Iſtenem,
2 Reméntelenſégemben ne hadgy el ſil-lyednem,
3 Im minden el hagyott ninchen hová lennem,
4 Nem tudok mit tennem.

5 Sok nyavalya miat apadott hitemet,
6 Moſt többich meg bennem ſegélvén enge-met,
7 Kit ez világ által chufolván enge-met,
8 Veſzet életemet-

9 Mint Galamb ki Noé bárkájából el repült,
10 Nagy viz özön miat meg bárkára került,
11 Szájában ágat hozván megh te-tejére ült,
12 Ki Zöld ággal úyúlt.

13 Szintén úgy moſt lelkem ö nagy in-ſégében,
14 Megh te reád került kételen-ſéghében,
15 Noha el hagyott vólt: Moſt re-ménlettében,
16 Rád ſzállott hütiben.

17 Vy könyörgéſt hozott néked uy ágh helyett,
18 Ki jó reménſéggel virágzott ſ-zöldellet,
19 S-adgya ö magát-is kezedben ez mellet,
20 Igy vár bárkád felett.

21 Mint eggy nagy bárkádban vedd bé azért ſzegént,
22 Jó áldomáſodban fogadá-ſod ſzerént,
23 Hogy az kétſég miatt el ne hadgyon megént,
24 Téged ſzentſéges fént.

25 Kiböl Vram néked de mi-haſznod lenne,
26 Ha az kétſégh miat ö pokolra menne,
27 Lám már megh váltottad hogy ne égne benne,
28 Söt jót érdemlene.

29 Regen eggy Galambot ha Nóé meg tartott,
30 Hát hogy hadnál engem kit Fiad megh váltott,
31 Ki tégedet régen kereſvén kiáltott,
32 Szive ſzerint áldott.

33 Segélly azért engem kegyelmes, Iſtenem,
34 Eörvény fenekére ne hadgy alá mennem,
35 Kiért az migh élek kéſz vagyok hü lennem,
36 Nagy háláadáſt tennem,
37 Szent neved dichir-nem.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.