Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 3.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 6.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 8.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 10.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 12.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 16.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 18.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 20.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 22.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 23.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 26.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 29.
Nincs már hova lennem, kegyelmes Istenem (RPHA 1080)p. 31.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)f. 32v.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 34.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 35.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 37.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)f. 41r.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 42.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 45.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 48.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 56.
Ó, szép drága zálog, igaz fényes csillag, Krisztus, üdvösség feje (RPHA 1132)p. 63.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 83.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 85.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 89.
Csodálható nagy dolog (RPHA 0229)p. 90.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 95.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 101.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 103.
Szánja az Úristen híveinek romlását (RPHA 1300)p. 106.
Nagy keserves szívvel könyörgének (RPHA 1035)p. 113.
Mennyekben lakozó, imádandó felség (RPHA 0892)p. 176.
RPHA-szám: 0890.

Forrás: Balassi Bálint-Rimay János: Balassa Balintnak istenes, Bécs, 1633 (RMNy 1599), p. 37. [betűhű átirat]. Hasonmás-kiadás: Gyarmati Balassa Bálintnak istenes énekei, Bp. 1994. Kötet szerzője: Balassi Bálint-Rimay János. Felekezet: katolikus.
Változatazonosító: 11849.

MAS.

Pſalmus CXLVIII.

1 MEnnyei ſeregek, bóldogh tiſzta lel-kek,
2 Az Vrra örökké kik az ég-ben néztek,
3 Eötet tellyes ſziböl ti mind dichirjétek.

4 Angyalok az Vrnák követi kik vad-tok,
5 Szentek kik ö ſzékit mind körül ál-lyátok,
6 Eörökke az Urat fel magaſztal-lyátok.

7 Fényes nap világa ez világ fáklyája,
8 Szép Hóld éy lámpáſa,
9 Az Urnak ſzent nevét mind örökké áldgya.

10 Tüzes hatalommal forgó ti nagy Egek,
11 S-Az nagy Tengerekkel eggyüt minden vizek,
12 Eorök dichirettel ötet tiſz-tellyétek.

13 Mert chak ö egyedül minden terem-töje,
14 S-Mindent bir valamint magában rendelte,
15 Meg marad mindenek ellen ö ſzerzéſe.

16 Földnek kerekſége minden állatok-kal,
17 Vizben váló halak, Tengeri chu-dákkal,
18 Az Urat örökké áldgyátok ſzó-tokkal.

19 Tenger mély örvényi menydörgés ſ-villámás,
20 Esö, hó, ſzél és véſz, hábo-rú, chattogás,
21 Hegyek, völgyek, ſ-nyár-bannis fejérlö ſok havas.

22 Szép halmok, Zöld ágak, ékeſült kis dombok,
23 Fák kik külömb külömb ſzép gyümölchöt hoztok,
24 S-füvek kik gyönyörü ſzaggal illatoztok.

25 Sok ſzinben tündöklö ékes ſzép vi-rágok,
26 Erdökben cherékben vadak kik lakoztok,
27 Eorökké az Urnak nevét kiál-chátok.

28 Gyikok, kigyók földben lakó ſok állattal,
29 Söt az Madarakis külömb kü-lömb ſzókkal,
30 Eörökké az Urat áldgyák hangoſſággal.

31 Világ fejedelmi, Urak és fö népek
32 Kik köſſéggel birtok ſ-néki törvént téſz-tek,
33 Eörökké dichirvén az Urat féllyétek.

34 Együgyü gyermekek, kegyeſſek, ſzép ſzüzek,
35 Fel ſerdült Ifiakkal, böchülletes vének,
36 Dichiret tölletek legyen ö nevé-nek.

37 Mert ez az, az kinek hatalmában az Eg,
38 Néki enged Tenger, Meny, ſ-földi kerekſég,
39 Segélli öveit mint men-nyei fölſég.

40 Ezt azért ti hivek Urnak ſzent ſe-rege,
41 Kik leg inkább vadtok néki ſzerel-meben,
42 Eörökké ſzent nevét dichirjétek Mennybe.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.