Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)f. 1r.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)f. 1v.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)f. 2r.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)f. 2r.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)f. 2v.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 3r.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... hallgasd meg (RPHA 0972)f. 3v.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 3v.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 4r.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 4v.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)f. 5r.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 5v.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 6r.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 6v.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 18r.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 18r.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)f. 18v.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 19r.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)f. 19v.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 19v.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 20v.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)f. 21r.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 22r.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)f. 22v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 23r.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 23v.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 24r.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 24v.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 25v.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)f. 26r.
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 27r.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 27r.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 27v.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 28r.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 28v.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)f. 29r.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)f. 29r.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)f. 29v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 30r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 30v.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 31r.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 31v.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)f. 32r.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 32v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 33r.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 34r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 34v.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 34v.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 35r.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 35r.
Bírjad, Úristen, a mi szíveinket (RPHA 0177)f. 35v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 36r.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 36v.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 36v.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 37r.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 37v.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 38r.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)f. 38v.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 39r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 39v.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)f. 40r.
Karácsony ünnepében (RPHA 3214)f. 41r.
E húsvét ünnepében (RPHA 3021)f. 41v.
Ez esztendőt megáldod (RPHA 4006)f. 41v.
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)f. 42r.
Mit bízik e világ ő álnokságában (RPHA 1002)f. 64r.
Jézus Krisztus az igaz hajnal (RPHA 0664)f. 64v.
RPHA-szám: 0699.
Cím: Hymni missionis Spiritus Sancti; Alius. Dallam: , . Úzus: hymnus, Pünkösd.
Forrás: Csurgai graduál, 1630-as évek (Stoll 62), f. 27v. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 5351.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.