Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 2.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 3.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 4.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 4.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 5.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 6.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 7.
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 7.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 9.
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)p. 11.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 12.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 12.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 13.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 14.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 15.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 16.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 17.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 17.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 18.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 18.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 21.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 21.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 21.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 22.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 22.
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 23.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 24.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 24.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 25.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 27.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 28.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 29.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 29.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)p. 30.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)p. 31.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 32.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 34.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 35.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 37.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 38.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 39.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 40.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 41.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 42.
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)p. 43.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 44.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 46.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 48.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 50.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 50.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 51.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 52.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 52.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 54.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 55.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 57.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 57.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 58.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 59.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 60.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 61.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 61.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 62.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 63.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 64.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 65.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 65.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 65.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 66.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 67.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 67.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 68.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 69.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 70.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 71.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 72.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 74.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 75.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 76.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 81.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 81.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 82.
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)p. 83.
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 84.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 86.
RPHA-szám: 0418.
Terjedelem: Terjedelem: 8 versszak.
Forrás: (RMK I 1183/1), p. 40.
Változatazonosító: 4041.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.