Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 2.[digitalizált]
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 3.[digitalizált]
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 4.[digitalizált]
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 4.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 5.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 6.[digitalizált]
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 6.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 8.[digitalizált]
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 8.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 9.[digitalizált]
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 10.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 10.[digitalizált]
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 11.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 12.[digitalizált]
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 13.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 13.[digitalizált]
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 14.[digitalizált]
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 14.[digitalizált]
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)p. 15.[digitalizált]
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 15.[digitalizált]
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 16.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)p. 16.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 17.[digitalizált]
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 18.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 19.[digitalizált]
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 20.[digitalizált]
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 21.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 21.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 22.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 22.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)p. 23.[digitalizált]
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 24.[digitalizált]
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)p. 25.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 26.[digitalizált]
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 27.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 27.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 28.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 28.[digitalizált]
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 29.[digitalizált]
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 31.[digitalizált]
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 31.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 31.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 32.[digitalizált]
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 33.[digitalizált]
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 34.[digitalizált]
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 34.[digitalizált]
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 35.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 36.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 37.[digitalizált]
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 37.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 38.[digitalizált]
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 38.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 38.[digitalizált]
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 39.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 40.[digitalizált]
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 40.[digitalizált]
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 41.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 42.[digitalizált]
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 43.[digitalizált]
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 43.[digitalizált]
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 45.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 45.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 47.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 51.[digitalizált]
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 51.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 52.[digitalizált]
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 52.[digitalizált]
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 53.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 53.[digitalizált]
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)p. 54.[digitalizált]
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 55.[digitalizált]
RPHA-szám: 0699.

Forrás: (RMNy 2564, RMK I 895/1), p. 28. [digitalizált].
Változatazonosító: 16266.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.