Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 10r.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 10v.
Atya Istentől születék (RPHA 0109)f. 11r.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 12r.
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)f. 13v.
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 14r.
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 15r.
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)f. 15v.
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)f. 16r.
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)f. 28r.
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)f. 28v.
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 29r.
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)f. 32r.
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)f. 32v.
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 39r.
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 46r.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 47r.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 48r.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 48v.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 49r.
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 50r.
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 52r.
Krisztus Jézus fényes ködben (RPHA 0797)f. 52v.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 53r.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 54r.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 54r.
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 56r.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 59r.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 60r.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)f. 61r.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)f. 63r.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)f. 63v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)f. 64r.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 66r.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 66v.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 67r.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 67v.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 68r.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)f. 68v.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 69r.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)f. 69v.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 70v.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 71r.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)f. 72v.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 73r.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 73v.
Adj békességet, Úristen (RPHA 0058)f. 86r.
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 92v.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)f. 93r.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)f. 93v.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 93v.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)f. 93v.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)f. 93v.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)f. 94r.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)f. 94r.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 94v.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 94v.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)f. 94v.
RPHA-szám: 0418.

Forrás: Sárospataki-Patay graduál, 17. sz. eleje (Stoll 12), f. 47r. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 9082.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.