BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

1. A magyarországi írásbeliség kezdetei

1.1. Jankovits László
Mikor, hogyan kezdődött?
1.2. Földváry Miklós István
Egy úzus születése I.
A Chartvirgus-pontifikále és a magyarországi liturgia megalkotása a XI. században
[Részletek.]
1.3. Horváth Iván
Hagyománytalan, európai remekmű: a Krisztus

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Horváth Iván
Magyar versek: mi veszett el?
2.2. Bartók Zsófia Ágnes
A Karthauzi Névtelen művének műfaji környezete

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

3. Intézmény és irodalom a korai humanizmus időszakában

3.1. Horváth Iván
A székely rovásírás és a latin–magyar ábécé
8–9. század: A 8–9. században kerülhetett a földbe a szarvasi késő avar kori tűtartó
3.2. Jankovits László
Utóélet

5. Függetlenségigény és példázatosság a magyarul író erazmisták munkásságában

5.1. Ács Pál
A magyar irodalmi nyelv két elmélete: az erazmista és a Balassi-követő
5.2. Horváth Iván
A magyar vers a reneszánsz és reformáció korában
1536: Megjelenik két verseskötet
5.3. Tóth Tünde
A virágénekvita
1485: „Emericus Terek köszön Krisztinának…” – töredék
5.4. Bognár Péter
Pesti Gábor verselése

6. A történetmondás műhelyei a 16. században

6.1. Bognár Péter, Horváth Iván
Szabács viadala
(Országos Széchényi Könyvtár, MNy 2)
6.2. Vadai István
Kolozsvárott kötetet komponálni
6.3. Orlovszky Géza
A históriás ének
1574: Megjelenik a Cancionale
6.4. Jankovits László
A szóbeli kultúra és a Cantio de militibus pulchra
6.5. Nagy Levente
História, emlékezet, önvallomás
1593: Az erdélyi magyar történeti- és emlékirat-irodalom a 16–18. században

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

10. Mendikálók, hegedősök, szegénylegények
Az európai vágánsköltészet hazai változatairól

10.1. Ács Pál
„Hegedűsök, néktek szólok…”
Hegedűs Márton éneke (1580) – folklór vagy paródia?

11. Költői életművek a 16. században és a 17. század elején

11.1. Horváth Iván
Balassi Bálint verseinek fragmentumi
11.2. Horváth Iván
Balassi könyve
1590: Elkészül Balassi „Maga kezével írt könyve”
11.3. Kiss Farkas Gábor
Balassi Bálint és az udvari irodalom
11.4. Sudár Balázs
Madzsari türki
1588–1589: Lejegyzésre kerül a Palatics-kódex, benne egy török–magyar verssel
11.5. Font Zsuzsa
Megjegyzések Telegdi Kata verses levele értelmezéséhez
11.6. Szilasi László
Balassi Bálint költészetének utóélete a 17. század elején
1632: Solvirogram Pannonius Istenes-énekek-kiadása

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Nagy Levente
Az emlékirat-irodalom
1704: Bethlen Miklós Önéletírása

15. Rimay kesergésétől Rákóczi kesergéséig
A politikai költészet alakzatai a 17. században

15.1. Csörsz Rumen István
A XVI–XVII. századi örökség a XVIII. században

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Csörsz Rumen István
A magyar közköltészet történeti poétikai alapjai
18.2. Szilágyi Márton
Üdvtörténeti távlat vagy társadalmi utópia? (Petőfi és a „forradalmi látomásköltészet”)
18.3. Szilágyi Márton
Arany János lírája az 1850-es években