Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 66r.
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 66v.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 67v.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 70r.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 71v.
Adjunk hálát az Úrnak, mert érdemli (RPHA 0061)f. 77v.
Légy irgalmas, Úristen, minekünk (RPHA 0834)f. 78v.
Segítségül hívjuk a mennybéli Istent (RPHA 1215)f. 82r.
Mikor Szennakerib a Jeruzsálemet megszállotta vala (RPHA 0940)f. 83r.
Mi kegyes Atyánk, kit vallunk hitünkben (RPHA 0914)f. 85r.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 86r.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 87r.
Dicsérem én az Istent minden időben (RPHA 0254)f. 88v.
Józsefnek megmondom az ő krónikáját (RPHA 0707)f. 90v.
Egy szép dologról én emlékezném, ha meghallgatnátok (RPHA 0324)f. 106r.
Dicsérd az Istent mostan, ó, én lelkem (RPHA 0251)f. 111r.
Dicsérlek tégedet, én édes Istenem, nagy kegyelmességedért (RPHA 0281)f. 113v.
Mindenek meghallják és jól megtanulják (RPHA 0968)f. 114v.
Emlékezzél meg, te gyarló ember, a te Istenedről (RPHA 0364)f. 115r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 116r.
Adj már csendességet (RPHA 2007)f. 118v.
Mondjatok dicséretet, keresztyének, az Úristennek (RPHA 1005)f. 119v.
Siralmas énnékem tetőled megváltom (RPHA 1233)f. 120r.
Mennyei felségnek Ura és Istene (RPHA 0889)f. 120v.
Az Úristen nekem édes táplálóm (RPHA 0152)f. 121v.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és embereknek (RPHA 0411)f. 123r.
Nézz mireánk, Úristen, kegyelmesen (RPHA 1079)f. 123v.
RPHA-szám: 0940.

Forrás: Vasady-kódex, 1613-1615 körül (Stoll 27), f. 83r. Felekezet: világi.
Változatazonosító: 9905.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.