Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 13.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 16.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 21.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 24.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 33.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 38.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 43.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 45.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 48.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 52.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 56.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 61.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 65.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 68.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 73.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)p. 81.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 84.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 91.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A6r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A9r.
Illik tisztességgel, híres vitézséggel, mindnyájan inkább halnunk (RPHA 1088)p. 153.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 154.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 165.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 170.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 175.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 187.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 189.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 198.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 314.
Incipit: [lacuna]. RPHA-szám: 0180.
Cím: [lacuna]. Terjedelem: Terjedelem: A vers töredék, a terjedelemre vonatkozó adat a töredék terjedelmét mutatja. Főcím: [lacuna]. Élőfej: Balassa Bálintnak Istenes Éneki..
Forrás: Az nehai Tekintetes, Kassa, 1665 (RMNy 3195, RMK I 1023/B), p. 13. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 7932.

1 Es a’ teſt a’ törben,
2 De m[ég]-ſem gondoltam, hogy [igy] járjak ebben.

3 Anyámnak méh[ében] bünben fogantattã,
4 Me[ly]-böl noha töled ki moſog[a]-tattam,
5 De gyarſon m[a]-radtám,
6 Es annak után[na]viſzſza tántorodtam.

7 Soksága bünömnek r[e]-tegtet engemet,
8 Nagy [ir]-galmaſágod de biztat e[n]-gemet,
9 Siratván bünöm[et]
10 Es ſzivböl ohaytom k[e]-gyelmeſségedet.

11 Illik hogy el-fordúl[j] Uram büneimtül,
12 Kiv[el] rakva vagyok talpig mi[nd tetö]-tül,
13 De kegyeſséged-[tül]
14 Nem illik hogy meg-[fossz] irgalmaſsagodtúl.

15 [B]ocsásd-meg kötelét in-[kább] ajakimnak,
16 Kik ſzün-[tel]en téged fel-magaſztal-[ja]nak,
17 Hálákat adgyanak,
18 [Jó] voltodért néked hiven [szol]gállyanak.

19 [A]z én lelkem-is kéſz min-[den]kor dicsirni,
20 Irgalmas-[ság]odért nagy hálakat ad-[ni],
21 Rolad emlekezni,
22 Gon-[do]latim rajtad mindenkor [tar]tani.

23 Légyen ez ennékem az [én] büneimért,
24 Nagyobbal-is néked mert tartozom ez-ért,
25 Nagy ſok vétkeimért,
26 Engem el nem vetél ſok ál-nokságimért.

27 Im ha büneimböl ki nem térek vala,
28 Vagy ha vétke-imböl ki nem emelß vala,
29 Im mint veßek vala,
30 örök kárhozatra tántorodtam vala.

31 Néked azért nyelvem hi-ven énekellyen,
32 El-vött ja-vaidért tégedet ditsérjen,
33 Es holtig tiſztellyen,
34 Hogy annak-utánna örökké él-heſsen.

35 Tanuságra ſzerzé ez ver-ſeket öſzve,
36 Kinek neve va-gyon az verſek fejébe,
37 Ma-gát meg-iſmérte,
38 Es ajánlya magyát Iſtennek kezébe.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.