Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 13.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 16.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 21.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 24.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 33.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 38.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 43.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 45.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 48.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 52.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 56.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 61.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 65.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 68.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 73.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)p. 81.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 84.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 91.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A6r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A9r.
Illik tisztességgel, híres vitézséggel, mindnyájan inkább halnunk (RPHA 1088)p. 153.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 154.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 165.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 170.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 175.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 187.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 189.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 198.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 314.
RPHA-szám: 0040.
Cím: Primus. Ad Deum Patrem pro levamine malorum. Nota: A próféta nagy. Terjedelem: Terjedelem: A vers töredék, a terjedelemre vonatkozó adat a töredék terjedelmét mutatja. Főcím: Hymni tres ad Sacro Sanctam Trinitatem. . Élőfej: Balassa Bálintnak Istenes Éneki.
Forrás: Az nehai Tekintetes, Kassa, 1665 (RMNy 3195, RMK I 1023/B), p. 48. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 7789.

Hymni tres ad SS. Trinitatem.PRIMUSAd Deum Patrem pro levamine malorum.

Nota:Az Prophéta nagy

1 AZ Szent Háromságnak elsö ſzemélye,
2 AtyaI-ſten dicsöſséges felsége,
3 Mind ez ſzéles világnak te-remtöje,
4 Tekints reám il-lyen veſzett ſzegényre.

5 Ments s’vezes ki Uram a’ſok veſzélyböl,
6 Viſely gon-dot rolam te árvád felöl,
7 Ne ſzakadgyak el töled I-ſtenemtöl,
8 Segély, kialtok csak hozzád egydül.

9 Veſzet fejemnek mert olly állapattya,
10 Mint hajó-nak kit el-vert tenger hab-ja,
11 Nints ſenki vezére s’kor-mány tartoja,
12 A’ſok vize[k] közt csak te kezed ójja.

13 Reméntelen mindenek-nél életem,
14 Látván veſztem örül ſok ellenségem,
15 Cso-válván fejeket tréfálnak [en]gem,
16 Barátim i[s] mind i[dege]nek tölem.

17 Go[ndod] nincs rám mert mindenik azt tudgya,
18 Hog’eddig-is életem kiki tsudál-lya,
19 Ennek ugy mond mely reſzet allapattya,
20 Iſten az, nem ember, ki ſzabadittya.

21 De mind ennyi ſok há-boruimban is,
22 Erzi lelkem hogy reménség kivül is,
23 Csudaképpen még ki-men-[tesz vé]gre-is,
24 Noha nem lá-[t]om moſt edgy ſzal mod-gyát-is.

25 Azért én lelkem érzett[e] ſok módgyát,
26 Ne halgasg el meg-ſzabaduláſomat
27 Mert ha el-veſzek-is Ura[m] mi haſz[nod?]
28 Azzal nem öregbül hatalmod.

29 De ha meg menteſz [e] jók következnek,
30 Edgyik [ez,] hogy mind holtomig [di]-csirlek,
31 Máſik meg ez, ho[gy] azok is meg-térnek,
32 Kik [se]-gedelmedrül kétségesk[ed]- nek.

33 Terjezd-ki rám fén[yes] ortzád világát,
34 ſzárazd a[zzal] ſzemeim könyves voltá[t,]
35 Mert csak te fenyed ſiral-mat ßárazthat,
36 Bubul menthet, s'jora mindent fordít-hat.

37 Nabugodonozort hét e-ſztendöre,
38 Vivéd iſmét az Királyifelségre,
39 Meg-ſzán-ván ſzemedet vetéd ſzegén-re,
40 Azért tekints reám-is illy veſzetre.

41 Kiért velem edgyütt föl-di kerekség,
42 Ditsir téged oh mennyei nagy Felség,
43 Veſzendönek ki vagy igaz ſegitségh,
44 Ditsöségeddel tellyes mind Föld s’mind Egh!
45 Amen.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.