Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 2.[digitalizált]
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 3.[digitalizált]
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 4.[digitalizált]
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 4.[digitalizált]
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 5.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 6.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)p. 7.[digitalizált]
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)p. 7.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 9.[digitalizált]
Örüljetek, keresztyének, hogy a Krisztus most minekünk (RPHA 3512)p. 11.[digitalizált]
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 12.[digitalizált]
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 12.[digitalizált]
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 13.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 14.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 15.[digitalizált]
Atya Istentől születék (RPHA 0109)p. 16.[digitalizált]
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)p. 17.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, Szűznek nemes szép virága (RPHA 0696)p. 17.[digitalizált]
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 18.[digitalizált]
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 21.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 21.[digitalizált]
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 21.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)p. 22.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)p. 23.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 24.[digitalizált]
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)p. 24.[digitalizált]
A bűnök távol legyenek tőlünk (RPHA 0002)p. 25.[digitalizált]
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 27.[digitalizált]
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 28.[digitalizált]
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 29.[digitalizált]
Jézus Krisztus a mi Megváltónk, bűn sötétségét fedezőnk (RPHA 0663)p. 30.[digitalizált]
Hallgass meg minket, Úristen, kegyes Atyánk (RPHA 0504)p. 31.[digitalizált]
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 32.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 34.[digitalizált]
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 35.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 37.[digitalizált]
Mostan az idők eljöttek (RPHA 1010)p. 38.[digitalizált]
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)p. 39.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 40.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 41.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 42.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, üdvösségnek (RPHA 0734)p. 43.[digitalizált]
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 44.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 46.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 48.[digitalizált]
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 50.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)p. 50.[digitalizált]
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 51.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 52.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 52.[digitalizált]
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 54.[digitalizált]
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 55.[digitalizált]
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)p. 57.[digitalizált]
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 57.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 58.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 59.[digitalizált]
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 60.[digitalizált]
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 61.[digitalizált]
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 61.[digitalizált]
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 62.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 63.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 64.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 65.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 66.[digitalizált]
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 67.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 68.[digitalizált]
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 69.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 70.[digitalizált]
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 71.[digitalizált]
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 72.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 74.[digitalizált]
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 75.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 76.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 81.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 81.[digitalizált]
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)p. 82.[digitalizált]
Szükség megtudni mindennek és érteni a híveknek (RPHA 1347)p. 83.[digitalizált]
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)p. 84.[digitalizált]
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 86.[digitalizált]
RPHA-szám: 0699.
Dallam: , . Úzus: hymnus, Pünkösd.
Forrás: (RMNy 2532, RMK I 890/1), p. 52. [digitalizált].
Változatazonosító: 5367.

Hungaricana

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.