Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét (RPHA 0185)p. 6.
Bizonnyal ismerem rajtam nagy haragod (RPHA 0180)p. 13.
Ó, én Istenem, ím, mi történék én szegény fejemen (RPHA 1108)p. 16.
Ó, szent Isten, kit kedvedben, mint kegyes kebledben (RPHA 1130)p. 21.
Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam (RPHA 0712)p. 24.
Adj már csendességet (RPHA 2007)p. 33.
Jöjj mellém, szent Isten, mert kívüled nincsen reményem, segedelmem (RPHA 0684)p. 38.
Lelkemnek hozzád való buzgó kiáltása (RPHA 0842)p. 43.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)p. 45.
A Szentháromságnak első személye (RPHA 0040)p. 48.
A Szentháromságnak, kinek imádkoznak, Krisztus másod személye (RPHA 0042)p. 52.
A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041)p. 56.
Az én jó Istenem, ha gyertyám nekem minden sötétségemben (RPHA 0126)p. 61.
A te nagy nevedért tarts meg, én Istenem (RPHA 0048)p. 65.
Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992)p. 68.
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek (RPHA 0890)p. 73.
Áldj meg minket, Úristen, a te jóvoltodból (RPHA 0078)p. 81.
Segélj meg engemet, én édes Istenem (RPHA 1212)p. 84.
Nem lehet szebb dolog a kereszténységnél (RPHA 1071)p. 91.
Bálint nevezetben, ki voltál Balassa (RPHA 3200)f. A6r.
Istenasszonyokkal égben az Istenek (RPHA 3514)f. A9r.
Illik tisztességgel, híres vitézséggel, mindnyájan inkább halnunk (RPHA 1088)p. 153.
Bocsásd Szentlelkedet (RPHA 0186)p. 154.
Hadvezérlő Pallas (RPHA 0472)p. 165.
Ihon édes hazám, ez a jele, hogy szán életem igen téged (RPHA 0568)p. 170.
Végtelen irgalmú, ó, te nagy hatalmú Isten, légy már kegyelmes (RPHA 1473)p. 175.
Pallas nem nyughaték, ő követét inté (RPHA 1168)p. 187.
Delos szigetéből e minap Diana (RPHA 0248)p. 189.
Kérdhedd e koporsót, miért ilyen szoros bolt (RPHA 0728)p. 198.
A gonosz természet megromlásáról (RPHA 0007)p. 314.
RPHA-szám: 0842.

Forrás: Az nehai Tekintetes, Kassa, 1665 (RMNy 3195, RMK I 1023/B), p. 43. [betűhű átirat]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 17089.

1 Nyujts-ki ſegitö karodat ſzabadságomra.

2 Angyaloknak s’-embe-reknek erös Iſtene,
3 Joval forro kegyelemnek élö kút feje,
4 irgalmas, hü, türhetö vagy téteményidbe,
5 Enged lellyek kedvet ſzent ſzined-nek elötte.

6 Látod engem ſok hábo-ru mint el-boritot,
7 Veſze-delem minden felöl körül bé-fogott,
8 Nagy hatalma csak te reád immár ſzori-tott,
9 Emberi ſegitségtül mindentül meg-foſztott.

10 Ne hadgy azért én Iſte-nem veſzedelmemben,
11 Be-lölem a’ fajdalmat vedd-ki kegyelmeſſen,
12 Akar vigaſz-taláſoddal s’ akar más-kép-pen.
13 Csak könnyebits meg hogy ne légyen türhetetlen.

14 Hald-meg imádságim nékem kit te alkuttál,
15 Ha bünömért oſtoroddal meg-hodoltatál,
16 Juſſon eßedben az mit régenten fogadtál,
17 Hogy mihelt néked kö-nyörgök ſzabaditanál.

18 Elſ Iſtenem s'nem aka-rod veſzedelmemet,
19 De ki-vánod meg-tértemet és éle-temet,
20 Ne hadgy-el hát en-gemet-is nyomorult hive-det,
21 Ki bünéböl hozzád tér-vén tégedet követ,

22 Ne emlekezzél ez után-gonoſzságimrol,
23 Mond ezt inkáb én lelkemnek te jó-voltodbol:
24 Im én ki te id-vöſséged vagyok, ſok búd-bol,
25 Ki-menteni jelen va-gyok, azért ne búſuly.

Copyright (C) Horváth Iván 1979-2022.