Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Teljes szívvel örvendjünk (RPHA 1372)f. 12v.[digitalizált]
Jézus Krisztus az igaz hajnal (RPHA 0664)f. 13r.[digitalizált]
Dicséretet mondjunk Atya Istennek (RPHA 0263)f. 13v.[digitalizált]
Dicsőség, dicséret és tisztesség (RPHA 0285)f. 14r.[digitalizált]
Örülj és örvendezz, keresztyéneknek gyülekezete (RPHA 1162)f. 14r.[digitalizált]
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)f. 18r.[digitalizált]
Csillagoknak teremtője és híveknek fényessége (RPHA 0227)f. 18r.[digitalizált]
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)f. 19r.[digitalizált]
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)f. 19v.[digitalizált]
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)f. 20v.[digitalizált]
Istentől választott népek, gyűljetek egybe mindnyájan (RPHA 0617)f. 21v.[digitalizált]
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)f. 22v.[digitalizált]
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)f. 23r.[digitalizált]
Naptámadástól fogva (RPHA 1048)f. 23v.[digitalizált]
Heródes dühös ellenség (RPHA 0533)f. 24v.[digitalizált]
Gonosz, kegyetlen Heródes, született Krisztustól mit félsz (RPHA 0434)f. 25r.[digitalizált]
Teremtő Atya Úristen, ki nappal világosítasz (RPHA 1374)f. 25v.[digitalizált]
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)f. 26r.[digitalizált]
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)f. 27r.[digitalizált]
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)f. 27v.[digitalizált]
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)f. 28v.[digitalizált]
Minden mi szenvedésünknek idei már eljöttenek (RPHA 0962)f. 29r.[digitalizált]
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)f. 30r.[digitalizált]
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)f. 31r.[digitalizált]
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)f. 32r.[digitalizált]
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)f. 33v.[digitalizált]
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)f. 34v.[digitalizált]
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)f. 35r.[digitalizált]
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)f. 36r.[digitalizált]
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)f. 37r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, mi megváltónk, teremtőnk (RPHA 0669)f. 38r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, látogasd meg (RPHA 0700)f. 38v.[digitalizált]
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)f. 39r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)f. 40r.[digitalizált]
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)f. 40v.[digitalizált]
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)f. 41v.[digitalizált]
Ó, teremtő Atya Isten (RPHA 1135)f. 42r.[digitalizált]
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)f. 43r.[digitalizált]
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)f. 44r.[digitalizált]
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)f. 45r.[digitalizált]
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)f. 45v.[digitalizált]
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)f. 46r.[digitalizált]
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)f. 46v.[digitalizált]
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)f. 47v.[digitalizált]
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)f. 48r.[digitalizált]
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)f. 49r.[digitalizált]
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)f. 50r.[digitalizált]
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)f. 51v.[digitalizált]
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)f. 52v.[digitalizált]
Úrnak végvacsorájára és az ő áldozatjára (RPHA 1448)f. 53v.[digitalizált]
Ó, üdvösséges áldozat, ki megnyitád mennyország kapuját (RPHA 1136)f. 54v.[digitalizált]
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)f. 65r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)f. 65v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)f. 65v.[digitalizált]
Jézus Krisztus, ki miértünk kínt szenvedvén feltámadál (RPHA 3509)f. 66r.[digitalizált]
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)f. 66r.[digitalizált]
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)f. 66v.[digitalizált]
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)f. 67r.[digitalizált]
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)f. 67r.[digitalizált]
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)f. 67v.[digitalizált]
E Pünkösd ünnepében (RPHA 3022)f. 68r.[digitalizált]
Hálát adjunk mindnyájan az Úristennek (RPHA 0481)f. 80r.[digitalizált]
Szent Istvánnak halálát jelentem (RPHA 1315)f. 80v.[digitalizált]
RPHA-szám: 0418.

Forrás: Apostagi graduál, 17. sz. eleje (Stoll 8), f. 33v[digitalizált]. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 9081.

Magyar Elektronikus Könyvtár

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.