Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Izraelnek megnyomorodott nemzetsége (RPHA 0621)f. 8r.
Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590)f. 11v.
Siess, nagy Úristen, én segítségemre (RPHA 1231)f. 14r.
Nagy bánatban Dávid mikoron vala (RPHA 1024)f. 16v.
Aki az Istent megismerheti (RPHA 0068)f. 20r.
Unszol minket Dávid próféta a zsoltárkönyvben (RPHA 1417)f. 26r.
Háborúsága Dávid királynak egykoron nagy vala (RPHA 0470)f. 28r.
Szent Dávid próféta éneklő könyvének huszonharmad részében (RPHA 1309)f. 30v.
Sok jótéteményen nagyon csodálkozván (RPHA 1259)f. 32v.
Uram, benned még az én reménységem (RPHA 1425)f. 35r.
Ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek (RPHA 1110)f. 40r.
Akik bíznak az Istenben (RPHA 0075)f. 41v.
Paradicsomnak kegyes szép hajléka (RPHA 1175)f. 44r.
Megnyomorodván ellenségétől szent Dávid próféta (RPHA 0868)f. 47v.
Jámbor házasok, meghallgassátok (RPHA 0626)f. 50r.
Boldog a férfiú, ki féli az Istent (RPHA 0195)f. 55v.
A jó hitű ember szelíd e világon (RPHA 0014)f. 57v.
Gyakran halljuk a mennyei felségnek (RPHA 0442)f. 70v.
Ó, én kegyelmes Istenem (RPHA 1109)f. 99r.
Szükség ezt megírnom és meggondolnom (RPHA 1343)f. 101r.
Mostan emlékezzünk a keresztyénekről (RPHA 1015)f. 116v.
Szerencsének forgásáról nektek emlékezem (RPHA 1332)f. 145r.
Mind e világnak, ím, esze veszett (RPHA 0948)f. 169r.
Holdnak, a szép Napnak, a szép csillagnak (RPHA 0551)f. 193v.
RPHA-szám: 0075.

Forrás: Detsi-kódex, 1609-1613 (Stoll 25), f. 41v. Felekezet: világi.
Változatazonosító: 8610.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.