Új keresés Címlap Segítség

A vers adatlapjához kattintson ide.

A forrásban található versek listájához kattintson ide.
Új világosság jelenék (RPHA 1415)p. 1.
Áldott keresztyének Ura (RPHA 0085)p. 4.
Atya Istennek Igéje, örök Atyától ki jövél (RPHA 0108)p. 8.
Mennyből az Ige lejöve (RPHA 0888)p. 9.
Az Üdvözítőt régenten, mint megígérte az Isten (RPHA 0145)p. 11.
Mindeneknek teremtője és híveknek megváltója ... bűnösöknek (RPHA 0971)p. 15.
Az Atyának országából e világra Isten jöve (RPHA 0119)p. 19.
Jövel, népeknek megváltója, mutasd meg Szűznek szülését (RPHA 0695)p. 22.
Teljes e széles világon, mind a Földnek határáig (RPHA 1371)p. 25.
Jó keresztyének, kik vagyunk (RPHA 0682)p. 27.
Hallgassuk figyelmetesen (RPHA 0509)p. 48.
Mennynek, Földnek teremtőjét (RPHA 0899)p. 51.
Istennek szent Igéjéből (RPHA 0611)p. 53.
Dicsérjük mindnyájan az Úristent (RPHA 0278)p. 55.
Örvendezzen már e világ (RPHA 1166)p. 57.
Ó, kegyelmes Jézus Krisztus (RPHA 1117)p. 60.
Jer, hirdessük mi Urunknak nagy dicső bajvívását (RPHA 0648)p. 64.
Örvendezzünk, keresztyének, mert országol mi királyunk (RPHA 1167)p. 70.
Fénylik a Nap fényességgel, zeng az ég nagy dicsérettel (RPHA 0418)p. 73.
Keresztyéneknek serege, dicsérik Húsvétnak ünnepét (RPHA 0733)p. 76.
E világnak fényessége, Krisztus Jézus egy reménye (RPHA 0306)p. 78.
Üdvözlégy, Krisztus, e világnak ura (RPHA 1400)p. 80.
Szenteknek te vagy, Krisztus, ékessége (RPHA 1323)p. 84.
Mostani nagy ünnep és a jeles örömök (RPHA 1022)p. 87.
Jézus Krisztus, mi váltságunk, szeretetünk, kívánságunk (RPHA 0673)p. 90.
Jövel, vigasztaló Szentlélek Isten (RPHA 0706)p. 92.
Jövel, Szentlélek Úristen, bánatinkban vigasztalj meg (RPHA 0698)p. 95.
Jövel, Szentlélek Úristen, ki Atyával (RPHA 0699)p. 96.
Jövel, Szentlélek Úristen, szállj be a mi szíveinkben (RPHA 0703)p. 99.
Ó, dicsőséges Szentháromság (RPHA 1102)p. 101.
Üdvözlégy, örök Atya Isten (RPHA 1403)p. 103.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura és mindeneknek (RPHA 0412)p. 105.
Mennynek és Földnek nemes teremtője, minden dolgoknak (RPHA 0897)p. 108.
E széles Földnek nagy bölcs Teremtője (RPHA 0301)p. 109.
Ó, magas mennynek szentséges Istene (RPHA 1120)p. 112.
Ó, nagyhatalmú, felséges Úristen (RPHA 1129)p. 113.
Emberi nemnek teremtő Istene (RPHA 0347)p. 115.
Felséges Isten, mennynek, Földnek Ura, ki mindeneknek (RPHA 0413)p. 117.
Immáron a Nap feljövén (RPHA 0584)p. 131.
Immár mostan, ó, Szentlélek (RPHA 0583)p. 133.
Igaz bíró, nagy Úristen (RPHA 0562)p. 134.
Állatoknak megtartója, állhatatos vagy, Úristen (RPHA 0092)p. 135.
Látod Isten bűneinket, jól látod álnokságinkat (RPHA 0829)p. 136.
Mindenkor téged, Úristen, magasztalunk (RPHA 0982)p. 138.
Ó, felséges, áldott király (RPHA 1111)p. 140.
Ó, mennyei mi szent Atyánk (RPHA 1122)p. 142.
Felséges Atya Úristen, e napnak ő kezdetében (RPHA 0406)p. 145.
Könyörögjünk az Istennek Krisztus által (RPHA 0772)p. 147.
Atya Istennek egy Fia, e világnak ő bírója (RPHA 0106)p. 150.
Az éjszakai sötétség, mely e Földet elborítja (RPHA 0123)p. 153.
Ó, mi szent Atyánk, kegyes és kegyelmes (RPHA 1124)p. 155.
Ó, áldott Atya Úristen (RPHA 1096)p. 157.
Jézus Krisztus, mi mennyei egy mesterünk (RPHA 0670)p. 159.
Üdvözlégy, irgalmas Jézus (RPHA 1396)p. 161.
Jer, dicsérjük, keresztyének (RPHA 0642)p. 166.
Sok nyavalyánkban Atyánkhoz kiáltsunk (RPHA 1262)p. 171.
Felmagasztaljuk a felséges mindenható Úristent (RPHA 0405)p. 183.
Igazságszerető Atya, mindenható felséges Úristen (RPHA 0565)p. 183.
Örüljünk, mi áldottak és választottak mennyországra (RPHA 1165)p. 184.
Jézus Krisztus, kit az Atya váltságunkra elereszte (RPHA 0667)p. 184.
A teremtő Atya Isten és megváltó Fiú Isten (RPHA 3500)p. 184.
Adjunk hálát, keresztyének, Krisztusnak ő jóvoltáról (RPHA 3501)p. 185.
Jézus Krisztus, ki e napon a szép Szűznek szent méhéből (RPHA 3508)p. 185.
Jöjj mihozzánk, üdvözítő Jézus Krisztus szent Atyáddal (RPHA 3510)p. 185.
Jézus Krisztus, ki e napon a bölcseknek megjelenél (RPHA 3507)p. 186.
Áldjuk mi mind az Úristent, ki miértünk emberi személyt (RPHA 3502)p. 186.
Örüljünk mi, keresztyének, mert az Isten ő Szentlelkét (RPHA 3513)p. 187.
Járjunk mi most, keresztyének, üdvösségnek igaz útján (RPHA 3506)p. 187.
Emlékezzünk, keresztyének, az Istennek jóvoltáról (RPHA 3504)p. 187.
Menjetek el békességgel, Úristennek örökösi (RPHA 3511)p. 188.
RPHA-szám: 0418.
Cím: Hymni Resurrectionis. Dallam: , . Terjedelem: Terjedelem: 9 versszak. Úzus: Húsvét, hymnus.
Forrás: Rádai graduál, 17. sz. eleje (Stoll 11), p. 73. Felekezet: protestáns.
Változatazonosító: 4032.

Copyright (C) H. Hubert Gabriella, Horváth Andor, Horváth Iván, Seláf Levente 1979-2023.