BibTeXTXT?

Magyar irodalomtörténet

Szerkesztők:

Horváth Iván
Balázs Mihály (kora újkor)
Bartók Zsófia Ágnes (középkor)
Margócsy István (új- és legújabb kor)

Szerzők:

Ács Pál
B. Kis Attila
Balázs Mihály
Balogh Gergő
Balogh Piroska
Bárczi Ildikó
Baricz Ágnes
Bartók István
Bartók Zsófia Ágnes
Bátori Anna
Bécsy Ágnes
Bednanics Gábor
Bene Sándor
Benkő Krisztián
Bényei Péter
Bognár Péter
Cinzia Franchi
Csehy Zoltán
Csepregi Zoltán
Csorba László
Csörsz Rumen István
Czifra Mariann
Eisemann György
Etlinger Mihály
Fábri Anna
Fazakas Gergely Tamás
Fazekas Sándor
Filep Tamás Gusztáv
Földesi Ferenc
Földváry Miklós István
Font Zsuzsa
Fórizs Gergely
Förköli Gábor
Gángó Gábor
Gere Zsolt
Granasztói Olga
Gyáni Gábor
Gyenis Vilmos
H. Hubert Gabriella
Hajdu Péter
Hansági Ágnes
Hargittay Emil
Hartvig Gabriella
Hermann Zoltán
Hites Sándor
Horváth Iván
Imre László
Imre Mihály
Imre Zoltán
Jankovics József
Jankovits László
Kállay Géza
Kappanyos András
Kecskeméti Gábor
Kerényi Ferenc
Keresztyén Balázs
Kiss Farkas Gábor
Klaniczay Tibor
Kósa László
Kruppa Tamás
Kulcsár Péter
Labádi Gergely
Laczházi Gyula
Latzkovits Miklós
Lázs Sándor
Luffy Katalin
Madas Edit
Margócsy István
Mester Béla
Milbacher Róbert
Miskolczy Ambrus
Nagy Imre
Nagy Levente
Nemerkényi Előd
Oláh Szabolcs
Onder Csaba
Orlovszky Géza
Ötvös Péter
Pap Balázs
Pénzes Tiborc Szabolcs
Peremiczky Szilvia
Péter Katalin
Pirnát Antal
Ritoók Zsigmond
Ritoókné Szalay Ágnes
S. Sárdi Margit
S. Varga Pál
Sarbak Gábor
Sárközy Péter
Sipos Balázs
Sudár Balázs
Szajbély Mihály
Szatmári Áron
Szegedy-Maszák Mihály
Széles Ágnes
Szénási Zoltán
Szentpéteri Márton
Szigeti Molnár Dávid
Szilágyi Márton
Szilasi László
Szörényi László
T. Szabó Levente
Tarjányi Eszter
Thimár Attila
Tolcsvai Nagy Gábor
Török Zsuzsa
Tóth Péter
Tóth Tünde
Tóth Zsombor
Ifj. Tóth-Barbalics István
Ungvári Z. Imre
Utasi Csilla
Vadai István
Vaderna Gábor
Viskolcz Noémi
Vizkelety András
Z. Kovács Zoltán
Zákány Tóth Péter
Zentai Mária

Technikai szerkesztő: Horváth Andor

0.2. változat

Budapest, MMXX–MMXXII

Gépeskönyv

ISBN 978-963-87426-2-9

Creative Commons Licenc