BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

2. Az olvasóközönség megjelenése

2.1. Bognár Péter
Alfabetizáció a késő középkori, kora újkori Magyarországon

Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

7. Folytonosság és/vagy megszakítottság?
(A humanizmus és/vagy a reformáció jegyében)

7.1. Balázs Mihály
A korai reformáció irodalmi eszköztára Magyarországon
7.2. Péter Katalin
A Bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. században
7.3. Ács Pál
Az ige fogságában
Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában

9. Nyomdászok és olvasmányok
A népszerű irodalom intézményei és önszerveződései

9.1. Szigeti Molnár Dávid
Reformáció és népkönyv a kora újkorban

12. Hitvédő és kegyességépítő művek a 17. első felében

12.1. Fazakas Gergely Tamás
Törekvések a savanyú fekete kökény megédesítésére
Fejezetek a protestáns prózairodalom kiadástörténetéből
12.2. Ungvári Z. Imre
Erdélyi magyar kartezianizmus a 17. században (Descartes eszméi Apáczai Csere János műveiben)
(részlet)

13. Udvari kultúra és anyanyelvű költészet a 17. században

13.1. Ács Pál
A „helyettes áldozat” allegóriái a Zrínyiász kilencedik énekében
1651: Megjelenik a Szigeti veszedelem
13.2. Szigeti Molnár Dávid
A félreértett ismeretlen
Frissítő szempontok a Rákóczi-eposz értelmezéséhez

14. Az önéletíró irodalom változatai

14.1. Baricz Ágnes
A konverzióelbeszélés mint élettörténet Veresmarti Mihály Megtérése históriájában
14.2. Fazakas Gergely Tamás
Árva Bethlen Kata önreprezentációi

16. A kultúra és az irodalom intézményei a felekezeti korszak utolsó évtizedeiben

16.1. Csepregi Zoltán
Evangélikus bibliafordítások a XVIII. században
16.2. Hartvig Gabriella
Ossziáni fordítások a Magyar Museumban
1788: Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai

Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

17. A magyar nyelv nemzete (1770-1820)

17.1. Hartvig Gabriella
Ossziáni fordítások a Magyar Museumban
1788: Megjelennek Batsányi János Osszián-fordításai