BibTeXTXT?

Keresési eredmények


Középkor
(Szerkeszti: Bartók Zsófia Ágnes.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Kora újkor
(Szerkeszti: Balázs Mihály.)

Nincs keresési eredmény ebben a korszakban.


Új- és legújabb kor
(Szerkeszti: Margócsy István.)

18. A nyelvi nemzet államának építése (1820-1870)

18.1. Szilágyi Márton
A Toldi sikere, s a trilógiává formálás mint életre szóló program
18.2. Szilágyi Márton
Arany János lírája az 1850-es években
18.3. Eisemann György
Népiesség és klasszicitás
1857 Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája
18.4. S. Varga Pál
Történelem és irónia
1861 Madách Imre: Az ember tragédiája
18.5. Margócsy István
Kalandorok és szirének. Jókai jellemábrázolásáról.
18.6. Bényei Péter
„Vetkőzd le az új embert, s öltsd fel a régit”, Interszubjektivitás és individualizáció az Enyém, tied, övé című Jókai-regényben

19. Az irodalmi kánont alkotó állam (1870-1900)

19.1. Balogh Gergő
Az írás és az olvasás kultúrtechnikái a magyar népiskolai oktatásban
19.2. Milbacher Róbert
„...Valamit jelenteni akartam…”
Asbóth János: Álmok álmodója
19.3. Z. Kovács Zoltán
Mindennapiság, narráció, irodalomtörténeti olvasat: Petelei István novellisztikájának olvashatósága
19.4. Eisemann György
Líra és bölcselet
1895 Komjáthy Jenő: A homályból
19.5. Benkő Krisztián
Filológia, ideológia, poétika
1903 Thaly Kálmán: Kuruczvilág
19.6. Szénási Zoltán
A népnemzeti tradicionalizmus irodalomkritikájának szemléletmódja 1906 előtt